Skip to main content
31.05.2022 | א סיון התשפב

עתיד עולם התעסוקה עם המעבר לעבודה מרחוק בעקבות הקורונה

הכירו את מעיין נקש, חוקרת מידע ומלגאית נשיא. מחקרה חושף את ההשלכות הרחבות של משבר הקורונה על משאבי ההון האינטלקטואלי בעולם התעסוקה

תמונה
מעיין נקש

בימים אלה פורסם קול קורא להגשת מועמדות למלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטת בר-אילן. הכירו את מעיין נקש דוקטורנטית ועוזרת הוראה במחלקה למדעי המידע הנמנית עם מלגאי הנשיא באוניברסיטת בר-אילן. השנה (תשפ"ב) תקבל מעיין, יחד עם דוקטורנטים נוספים גם את פרס הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים שפרסמו מאמרים בבמות אקדמיות. מעיין היא בוגרת המחלקה למדעי המידע בהצטיינות יתרה, והיא מתמחה בטכנולוגיות WEB ובטכנולוגיות מידע. 

בעבודת המחקר שלה מתמקדת מעיין במקומה, בהתפתחותה ובעתידה של דיסציפלינת ניהול ידע מפרספקטיבה ארגונית הוליסטית. המחקר נערך בהנחייתם של פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב ופרופ' דן בוכניק. במקביל היא מובילה, יחד עם פרופ' דן בוכניק, פרויקטים מחקריים, העוסקים במנעד ההשפעות של משבר הקורונה על ניהול מידע וידע בממשל, בחינוך ובבריאות.

"אנחנו מפנים זרקור על עתיד עולם התעסוקה בצל המעבר המאסיבי לעבודה מרחוק או היברידית עם התפרצות מגפת הקורונה," היא מפרטת. "כחלק מכך, המחקר שלנו חושף לראשונה את ההשלכות הרחבות על משאבי ההון האינטלקטואלי במנגנוני העסקה גמישים המאפיינים את ה'נורמלי החדש'." מאמצי המחקר מוקדשים להשוואה אנליטית בין התקופות שלפני פרוץ המגיפה ובמהלכה, כחקר מקרה למשבר חריף ובהתייחס למגוון היבטים, כמו התדירות והאופנים שבהם משתמשים בטכנולוגיות ממוחשבות; תיעוד ונגישות המידע הארגוני; קלות ומהירות האחזור; איכות ושלמות התכנים; מקורות חיפוש ואחסון; רמת שימור הידע העסקי המוחזק בידי מומחים; בשלות לשיתוף ידע בין עמיתים ועוד.

ניתוחים אמפיריים של Big Data שנבנו מדליית מאות אלפי פוסטים ותגובות מקהילות דיגיטליות שונות המתקיימות ברשתות החברתיות, עומדים ככיווני מחקר נוספים שמעיין מקדמת בימים אלה. 

"למסע המחקרי הגעתי מתוך רצון להעמיק את ההבנה התיאורטית והיישומית של האימפקט הטמון בניהול נכסי הידע הארגוניים על המשכיות עסקית, שיפור ביצועים והשגת יעדים אסטרטגיים", מעיין מסבירה. תוצאות עבודותיה המחקריות של מעיין הוצגו בכנסים מדעיים בינלאומיים והיא גם זכתה בפרס הרקטור לתלמידי תואר שלישי.

"אוניברסיטת בר-אילן הייתה, עודנה וגם תמיד תהיה לי לבית חם המהווה קרקע פורייה לאהבת הלימוד, פיתוח עצמי וצמיחה אישית," מעיין אומרת. "אני מודה מעומק ליבי לחברי וחברות הסגל של המחלקה למדעי המידע על המיומנויות הייחודיות שזיכיתם אותי להכיר מניסיונכם, ואולי יותר מכל תודתי על מלגת הנשיא שניתנה לי כהבעת אמון בי, ביכולותיי ובעשייתי". 

מלגת הנשיא מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בוגרות ובוגרי תואר שני עם תזה, או כאלה העומדים לסיים את לימודי התואר השני במהלך תשפ"ב. המתקבלים יזכו למלגה בגובה של עד 72,000 שקלים לשנה, לתקופה של ארבע שנות לימוד; פטור מלא משכר לימוד; וסיוע במימון נסיעה שנתית לחו״ל להצגת עבודת המחקר בכנסים בינלאומיים.

לפרטים נוספים על מלגת הנשיא ולהגשת מועמדות היכנסו