Skip to main content
23.04.2023 | ב אייר התשפג

עיריית נצרת הצטרפה לפרויקט ספירת הסוכרת

"שיתוף פעולה זה הוא מהפכה בתחום הבריאות ובהתמודדות עם מחלת הסוכרת ומניעת סיבוכיה"

תמונה
חתימת חוזה ספירה

 נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין ספירת הסוכרת בגליל ע"ש ראסל ברי לבין עיריית נצרת

ספירת הסוכרת בהיא יוזמה של מחקר לרפואה חברתית מותאמת אישית המקדמת הוגנות בבריאות המכנסת תחת קורת גג אחת חוקרים מתחומים שונים – ביולוגיה, רפואה, מדעי החברה ומדעי הרוח – לצורך התמודדות עם האתגר שמציבה מחלת הסוכרת.

שיעורי התמותה מסוכרת בישראל משתנים מאזור אחד למשנהו ומקבוצה דמוגרפית אחת לרעותה, אולם בקרב תושבי הגליל שיעורי התחלואה, סיבוכי המחלה והתמותה מסוכרת הם הגבוהים ישראל. מטרותיה של ספֵרת הסוכרת הן לשנות את פני המצב בכמה אופנים: הפחתת פערי התחלואה והתמותה בסוכרת בישובי הגליל כך שלא יעלו על השיעור בישראל רבתי; ופיתוח מודלים, פרדיגמות, תגליות מדעיות ורפואיות, ופרקטיקות חדשות לטיפול בסוכרת המתאימות ליישום בפריפריות חברתיות ברחבי העולם. 

ראש עיריית נצרת, עלי סלאם, אמר בטקס החתימה כי "הסוכרת היא מחלה היא מדאיגה במיוחד, בין היתר משום שהיא גוררת סיבוכים ומחלות נוספות. על כן אנו רואים חשיבות רבה בהשקעת מאמץ משותף לעידוד לאורח חיים בריא ולמאבק בסוכרת".

מנהל ספירת הסוכרת בפקולטה לרפואה בגליל של אוניברסיטת בר-אילן, פרופ' נעים שחאדה,  אמר כי "ספירת הסוכרת הוא מיזם שפועל עבור כל הגליל ונצרת היא בירת הגליל, העיר הגדולה והחשובה ביותר. 'עיר הבשורה' שממנה תצא גם הבשורה הבריאותית".

מנהל בית חולים הסקוטי בנצרת, פרופ' פהד חכים ויו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית פרופ' בשארה בשאראת, ציינו כי באמצעות מיזם ספירת הסוכרת הזדמן שיתוף פעולה יוצא דופן בין כל הגורמים הנוגעים לדבר. 

המיזם מהווה פריצת דרך ביישום הקשר בין מדע, מחקר, קהילה ומטופל וישמש בסיס להפחתת התחלואה והצלת חיי אדם", ציין ד"ר עאוני יוסף, סגן מנהל מחוז צפון שרותי בריאות כללית.

סגנית מנהל ספירת הסוכרת, ד"ר סיון שפיצר סיכמה כי "ספירת הסוכרת בנויה על ארבעה עמודי תווך של מניעה, איזון, טיפול וריפוי, צריכים את ארבעתם כדי ליצור השפעה אמיתית וברת קיימא ובאותו אופן גם צריכים את שיתוף הפעולה של כל הגורמים שהתכנסו כאן עתה".

באירוע השתתפו בעלי העניין העיקרים בנצרת השותפים לדרך ובהם נציגי מחלקות עיריית נצרת, רופאת מחוז צפון במשרד הבריאות, ד"ר אולגה ויניצקי, רופאת נפת נצרת, נציגי קופות החולים, נציגי בית החולים האיטלקי בנצרת, נציגת ארגוני נשים בנצרת, מנהלת סניף האגודה הישראלית לסוכרת בנצרת ונציגי ספירת הסוכרת.

100 שנה לשימוש באינסולין כתרופה לסוכרת>>>

בסיום הטקס הקריא פרופ' שחאדה את אמנת ספירת הסוכרת המבטאת את השאיפה לשינוי פני הסוכרת בגליל וכל השותפים לדרך הנוכחים חתמו עליה. 

את העבודה המשותפת של ספירת הסוכרת עם העירייה מוביל רכז ספירת הסוכרת בעירייה, נאסים עאסי. 

חתימת חוזה ספירה