Skip to main content
19.10.2022 | כד תשרי התשפג

משפיעה במחקר על אריכות החיים

פרופ' ליאת איילון מבית הספר לעבודה סוציאלית בבר-אילן נבחרה לרשימת 50 החוקרים המובילים בעולם בתחום ההזדקנות הבריאה

תמונה
ליאת איילון

פרופ' ליאת איילון, חוקרת בתחום הגרונטולוגיה ההתנהגותית והחברתית מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן, נבחרה על ידי האו"ם להיכלל ברשימת 50 החוקרים המובילים בעולם בתחום ההזדקנות הבריאה. 

50 החוקרים שנבחרו על ידי האו"ם אותרו על ידי מומחים מארגונים בינלאומיים שונים, ונבחרו מבין למעלה מ-500 מועמדים. במכתב שנשלח לפרופ׳ איילון מאת מזכירות האו"ם, שבו הודיעו לה על הבחירה, נאמר: "אנו מברכים אותך על בחירתך, לאור הישגייך יוצאי הדופן בתחום מחקר ההזדקנות הבריאה. בין אם הנך מונעת על ידי ניסיון אישי, השכלה, סקרנות או תשוקה לצדק, השכלת לזהות כי המערכות הנהוגות היום, נכונות עבור הדורות הקודמים ולא עבור אלה הנוכחיים או העתידיים".

התוכנית לתואר שני בגרונטולוגיה באוניברסיטת בר אילן>>>

רשימת המדענים שנבחרה על ידי האו"ם היא חלק מתוכנית ההזדקנות הבריאה, המושקת השנה לראשונה באו"ם. תוכנית זו מקבצת מנהיגים מרחבי תבל, שבעבודתם הם משפיעים על העולם והופכים אותו למקום טוב יותר להזדקן בו.

המושג "הזדקנות בריאה" הוא תהליך שבו כרוכים מרכיבים כבריאות טובה, תפקוד פיזי ומנטלי גבוה ומעורבות פעילה בחיים. מחקריה של פרופ' איילון השפיעו רבות על אקדמאים, מובילי דעה וקובעי מדיניות ברחבי העולם באמצעות עבודת המחקר שלה על גילנות. היא תרמה תרומה משמעותית לספרות האקדמית על התופעה, ומה שמייחד אותה הוא הקמתה של רשת אירופית ענפה של יותר מ-200 חוקרים ובעלי עניין במדיניות בתחום הגילנות. מעבר לעובדה שפרופ׳ איילון הקימה קהילה חדשה של יצרני ידע על גילנות, עבודתה אף הבטיחה כי תוצאות המחקר שלה ישמשו לפתרונות ישימים וקונקרטיים. 

ד"ר תאודרוס אדהנום גברה-יסוס, מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי ציין כי "אימוץ נושא ההזדקנות הבריאה על-ידי האו"ם פורש בפנינו הזדמנות חסרת תקדים ליישם את המדיניות הנכונה בנושא זה, כך שיותר אנשים יחוו את החיים המאוחרים בבריאות טובה יותר ויוכלו להמשיך לעשות את הדברים שהם רגילים לעשות. יש לי העונג להכיר באלה שנבחרו כמנהיגים משני עולם ממש, שלעתים קרובות, עם משאבים מוגבלים, מראים מה ניתן לעשות וכיצד, כדי לשפר את בריאותם ורווחתם של אנשים מבוגרים".