Skip to main content
22.11.2022 | כח חשון התשפג

אוניברסיטת בר-אילן נרתמת למאבק באלימות נגד נשים

כדי לעודד את המודעות לנושא נערכו בקמפוס תערוכת אמנות וכנס רב משתתפים. כמו כן הוקם פורום למחקר רב תחומי

תמונה
נגד אלימות

ב-25 בנובמבר, מצוין ברחבי העולם יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים. כדי לעודד מודעות לנושא החברתי החשוב, נערכו באוניברסיטת בר-אילן כמה פעילויות מיוחדות בשבוע שקדם לו.  

ביום רביעי 23 בנובמבר נערך כנס פתוח לקהל הרחב, בהובלת התוכנית ללימודי מגדר, עם המסר "אוניברסיטת בר-אילן אומרת לא לאלימות נגד נשים". בכנס הושקה גם התערוכה של עו"ד שירי אורון "שם בדוי, סיפור אמיתי", שמשלבת בין יצירות אומנות לבין טקסטים שנוצרו בהשראת עדויות של נשים נפגעות אלימות, והוצג המחזה "רצח בהסכמה" של תיאטרון יפו, שנכתב בעקבות רצח אסתי אהרונוביץ ז"ל.

לאחר ההצגה נערך דיון בפאנל בהנחיית פרופ' רות הלפרין-קדרי ראשת מרכז רקמן בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, בנושא: מאבק באלימות נגד נשים - אחריות של כולנו? בפאנל ישתתפו יוצרות ההצגה, ד"ר ענת בן-פורת מבית הספר לעבודה סוציאלית בבר-אילן, לרה צינמן יו"ר ארגון משפחות נרצחים ונרצחות ועמרי טנקמן מארגון אסל"י שפועל במטרה לעצור את תופעת האלימות כלפי נשים במרחב הציבורי והפרטי.

לארגון הכנס היו שותפות גם יועצת הנשיא להוגנות מגדרית באוניברסיטה פרופ' אורנה ששון לוי, המחלקה לקרימינולוגיה ואגודת הסטודנטים של בר-אילן.

בכניסה לאוניברסיטה וברחבי הקמפוס פורסם שילוט דיגיטלי עם מסרים בנושא. הנהלת האוניברסיטה, חברי הסגל והסטודנטים ענדו על הדש סמליל שהוכן במיוחד לכבוד היום. 

אלימות נגד נשים


משפיעים גם במחקר
לצד הכנס, אוניברסיטת בר-אילן פועלת כל העת למען קידום הנושא החשוב, ולאחרונה הוקם פורום אוניברסיטאי לחקר אלימות במשפחה. את הפורום מובילות פרופ' רות הלפרין קדרי מהפקולטה למשפטים, פרופ' רחל דקל מבית הספר לעבודה סוציאלית וד"ר רונית עיר-שי מהתוכנית ללימודי מגדר. 

לאחרונה התפרסם מחקר חדש של ד"ר קרני קריגל מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה בשיתוף ד"ר עדינה הופנונג אסולין מבית הספר לעבודה סוציאלית של האוניברסיטה העברית בירושלים. המחקר בודק את משמעויות חשיפת ילדים למרחב זוגי אלים, במהלך הקשר הזוגי ולאחר פרידה, דרך נקודת מבטן של האימהות. ממצאי המחקר מראים שילדים שחיים בצל אלימות, פגיעים לטווח ארוך - בהיבטים בריאותיים והתנהגותיים. כמו כן, מלמד המחקר, נפגע הקשר של ילדים אלו עם ההורים. המחקר מחזק את המושג "ילדים נפגעי אלימות בני זוג", ומעלה את הצורך לטפל בהם כפי שמטפלים באנשים שחוו טראומה.