Skip to main content
10.01.2023 | יז טבת התשפג

יום הרופא הישראלי

"הרופא העתידי שאנחנו מכשירים ישלב מצוינות מקצועית לצד ערכי שוויון, צדק והומניזם". לכבוד יום הרופא הישראלי, החל ב-11.1 פרופ' אריק שינוול, מהפקולטה לרפואה בגליל, כותב על החינוך החדשני והערכי של רופאי הדור הבא

תמונה
יום הרופא

ב-11 בינואר מצוין יום הרופא הישראלי, שמטרתו להדגיש את תרומתם האדירה של הרופאים לחיי הקהילה. פרופ' אריק שינוול, המשנה לדיקן לחינוך רפואי בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל, כותב על החינוך החדשני והערכי של רופאי הדור הבא.

הרופא העתידי שאנחנו מכשירים ישלב מצוינות מקצועית ליד ערכים נשגבים כגון שוויון, צדק, שמירה על אתיקה והומניזם. בהתאם לכך, תוכנית הלימודים החדשנית בפקולטה מבוססת על שילוב של מדעי הרפואה, מיומנויות קליניות ומדעי הרוח לכל אורכה. 

הפקולטה לרפואה ממוקמת בצפת, בלב הגליל, והיא מכירה באי-השוויון המשמעותי בתחומים רבים בבריאות אוכלוסיות הצפון ופועלת לקידום ופיתוח בריאות לכל תושבי הגליל, לצד מובילות בינלאומית מדעית, חינוכית ורפואית. כבר בשנה הראשונה ללימודים, אנחנו חושפים את הסטודנטים והסטודנטיות למטופלים ומטופלות מגוונים כבני אדם, ומשתמשים בשיטות מודרניות כדי ללמוד איך לתקשר ואיך להבין את המצוקות העומדות בפניהם. הסטודנטים לומדים להבין הבדלי תרבות בין אוכלוסיות ואת כל הגורמים החברתיים והכלכליים המשפיעים על הבריאות ועל קבלת טיפול רפואי נאות. סימולציה של מצבי קיצון נלמדת בעזרת שחקנים מקצועיים כדי לאתגר את התלמידים.

אנו שואפים לחנך את הרופאים והרופאות הצעירים שלנו גם במדעים ברמה הגבוהה ביותר. הם לומדים מסגל חוקרי הפקולטה והרופאים המצטיינים בצפון, שעל הרופא האמפתי והמתחשב לבסס את הפרקטיקה שלו גם על הבנה עמוקה של מדעי הרפואה, וכן שלימודי הרפואה מתחילים בבית ספר לרפואה, אך ממשיכים באופן פעיל לכל אורך החיים. מצטיינות ומצטיינים נבחרים יכולים לשלב תואר רפואה MD עם תואר PhD במדעים בתוכנית ייחודית בפקולטה.

כדי לעודד את הרופאים והרופאות הצעירים שלנו להישאר ולתרום לצפון, פיתחנו תוכניות מיוחדות בשילוב שותפים חשובים, משרד הבריאות, מפעל הפיס ותורמים פילנטרופיים. תוכניות אלו משלבות לימודי מנהיגות עם הכרה עמוקה ומעורבות באוכלוסיות הגליל.

פרופ' אריק שינוול הוא מנהל הפגייה בבית החולים זיו, ולפני כן ניהל את הפגייה בבית החולים קפלן. הוא עבר לצפון לפני עשור כדי לקדם שם את הרפואה, ובמקביל לקחת תפקיד מרכזי בבניית הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל.

לכל תוכניות הלימוד בפקולטה לרפואה 

עוד כתבות שיעניינו אותך