Skip to main content
19.03.2023 | כו אדר התשפג

פרס ישראל לפרופ' זמירה מברך

מברך, פרופסור אמריטה בפקולטה לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן, תקבל ביום העצמאות ה-75 למדינה את פרס ישראל, על תרומתה בחקר החינוך

תמונה
זמירה מברך

פרופ' זמירה מברך, מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן נבחרה לקבל את פרס ישראל בתחום חקר החינוך לתשפ"ג. בנימוקי ועדת הפרס נאמר בין היתר כי הפרס מוענק לפרופ' מברך בשל היותה "פורצת דרך, מהמובילות בארץ בתחום חקר תהליכים קוגניטיביים ומטא-קוגניטיביים וקידום החינוך המתמטי בישראל ובעולם".

עוד ציינה הוועדה, כי "מברך פיתחה וחקרה שיטות הוראה חדשניות לשיפור ההישגים הלימודיים של כלל הלומדים ובעיקר, של תלמידים מהפריפריה ומרקע סוציואקונומי מגוון. הטמעת ממצאי המחקר של פרופ' מברך באה לידי ביטוי בשיטת הלימוד המתמטי שפיתחה המיושמת בבתי ספר רבים בישראל ובעלת תרומה לצמצום הפערים בין תלמידים מתקשים ושאינם מתקשים בשדה החינוכי בארץ".

בין תפקידיה של מברך לאורך השנים: ראש בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן וסגנית הרקטור, דקנית הפקולטה למדעי החברה בבר-אילן נשיאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ומדענית ראשית במשרד החינוך. כמו כן היא השתתפה בעשרות כנסים אקדמיים ושימשה כחוקרת אורחת באוניברסיטאות רבות בעולם.

פרס ישראל הוא הפרס החשוב והיוקרתי ביותר הניתן במדינת ישראל בתחומים שונים ומגוונים בהוויית העשייה והיצירה בישראל. הפרסים יוענקו במוצאי יום העצמאות ה- 75 למדינה ל-11 חתני וכלות הפרס.

לתוכניות הלימוד בפקולטה לחינוך היכנסו