Skip to main content
24.04.2023 | ג אייר התשפג

זיהוי מוקדם של סוכרת הריונית

מחקר של פרופ' עמרי קורן מהפקולטה לרפואה בצפת מצא כי חיידקי המעי יכולים לסייע באבחון סוכרת בתחילת ההריון ובכך למנוע סיבוכים בהמשך

תמונה
סכרת הריון

מחקר חדש שנעשה בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל, מצא שניתן לאבחן סוכרת הריונית חודשים לפני השלב שבו היא מתגלה בדרך כלל. פרופ' עמרי קורן עמד בראש צוות חוקרים ישראלים ובינלאומיים שהדגימו שניתן לאבחן סוכרת כבר בשליש הראשון להיריון. במחקר שותף גם פרופ' יורם לוזון מהמחלקה למתמטיקה והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר-אילן.

סוכרת הריונית היא מצב שבו נשים ללא סוכרת מפתחות אי-סבילות לגלוקוז במהלך ההיריון. כ-10% מהנשים ההרות ברחבי בעולם לוקות בסוכרת הריונית ומאובחנת כיום בשליש השני של ההיריון. ישנם הבדלים ניכרים במיקרוביוטה של המעי (אוכלוסיית החיידקים הנמצאת במעיים של בני אדם ובעלי חיים) בין נשים בשליש הראשון של ההיריון שמפתחות מאוחר יותר סוכרת הריונית ובין אלו שאינן מפתחות סוכרת הריונית. בקרב נשים המפתחות סוכרת הריונית נמצאו רמה גבוהה יותר של דלקת ורמות נמוכות יותר של מטבוליטים מועילים.

במסגרת המחקר נאספו דגימות של צואה ונסיוב מנשים הרות במהלך השליש הראשון להריונן ואז אופיינו פרופילי המיקרוביוטה, המטבוליטים, הדלקת וההורמונים שלהן. תזונה, עישון והרגלי חיים אחרים תועדו, ונתונים רפואיים נאספו מרשומות בריאות דיגיטליות.

באמצעות תוצאות האפיונים האלה ובשילוב נתונים אחרים, פרופ' יורם לוזון בנה מודל למידה חישובית שיכול לחזות בצורה מדויקת אילו נשים עשויות לפתח סוכרת הריונית ואילו לא. לאחר מכן, החוקרים הדגימו במודלים של בעלי-חיים שהעברת צואת השליש הראשון של נשים שהמשיכו לפתח סוכרת הריונית לעכברים נקיים מחיידקים מובילה להעברת פנוטיפ הסוכרת לעכברים, דבר המצביע על כך שלמיקרוביום המעי יש תפקיד בתיווך התפתחות המחלה. ממצאי המחקר אינם ספציפיים לאוכלוסייה מסוימת - מודל המיקרוביום והתוצאות שהתקבלו מהעכברים שוכפלו בקבוצות מחקר פיניות ואמריקאיות.

פרופ' קורן ציין שזיהוי נשים בסיכון לסוכרת הריונית בשלב מוקדם של ההיריון עשוי לאפשר מתן המלצות ייחודיות למניעת המחלה – כיום על-ידי שינוי באורח החיים ויתכן שבעתיד על-ידי תוספים המתייחסים לאוכלוסיית חיידקי המעי. אם ניתן יהיה למנוע סוכרת הריונית, תהיה הפחתה משמעותית בתוצאות בלתי רצויות של המחלה עבור האם והצאצא, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך, והדבר יטיב עם משפחות ברחבי העולם.

המחקר פורסם בכתב העת Gut.

לתוכניות הלימוד בפקולטה לרפואה היכנסו