Skip to main content
03.01.2021 | יט טבת התשפא

אבחון מרחוק של תסמיני מחלה

חיישן אופטי שפותח בפקולטה להנדסה מסוגל למדוד מרחוק מדדים פיזיולוגיים, כולל מחלות זיהומיות

תמונה
רפואה מרחוק

היכולת לאבחן ולנטר מרחוק מדדים ביו-רפואיים נותנת בידי המדע כלי חדשני בעל חשיבות והשפעה מרחיקת לכת. לחיישן שפותח בעקבות מחקרו של פרופ' זאב זלבסקי מהפקולטה להנדסה בבר-אילן, נודעת חשיבות נוספת בעידן שבו אנו ניצבים בפני הצורך לאבחן תסמיני מחלה במהירות וביעילות.

הפיתוח החדשני מבוסס על חישה מרחוק, באמצעים אופטיים, של התנועתיות ברקמות. באמצעות קרן לייזר המאירה את הרקמה ומצלמה הגורמת לתבניות פיזור האור להשתנות בהתאם לתנועתיות זו, מסוגל החיישן לעקוב אחר התנודות של איברים פנימיים בגוף הנבדק ותנועות של מולקולות וכימיקלים בדם ברמה הננו-מטרית. באמצעות אלגוריתמים של בינה מלאכותית אפשר להפיק מן המידע הזה יותר מ-20 מדדים גופניים שונים כגון דופק, לחץ דם, רמות גלוקוז ואלכוהול, ואפילו פעילות שרירים.

לטכנולוגיה החדשנית קשת מרשימה של יישומים, למן ניטור רמות הסוכר אצל חולי סוכרת, חריגה בפעילות לבבית, התראה על רמת אלכוהול, ועד למדד העייפות לפני נהיגה. בימים אלה, היא יכולה לסייע בהתמודדות עם מחלות זיהומיות מידבקות כמו הקורונה, באשר ביכולתה לאפשר ניטור מצבם הרפואי של המטופלים גם מהבית ובכך להקל על העומסים במערכת הבריאות.