Skip to main content
14.08.2023 | כז אב התשפג

עלייה משמעותית במצוקה נפשית בקרב בני הנוער

מחקר בהובלתו של פרופ' יוסי הראל פיש מהפקולטה לחינוך משקף תמונה מדאיגה לגבי מצבם של בני הנוער בישראל, ומציע דרכים להתמודדות ולשיפור המצב

תמונה
ילדים

מחקר של ארגון הבריאות העולמי (WHO) על התנהגויות בריאותיות בקרב ילדים וילדות בגילאי בית הספר (HBSC), שנערך על ידי פרופ' יוסי הראל-פיש בשיתוף עם פרופ' סופי וולש וצוות מחקר בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, מצא כי יותר מתבגרים ומתבגרות ישראלים חווים מצוקה נפשית יומיומית. המחקר שנערך בשיתוף עם משרדי הבריאות והחינוך בישראל, מצא גם כי השימוש באינטרנט והתמכרות למסכים עלו, מה שעלול להשפיע על רווחת המתבגרים. עוד נמצא כי השיעור הממוצע של בני ובנות נוער באירופה שדיווחו על תסמינים נפשיים בשנת 2022 הוא 23% בהשוואה לכמעט 30% בקרב הנוער בישראל.  יחד עם הנתונים המדאיגים הללו, מציג המחקר נתון נוסף, דווקא מעודד - פחות בני נוער מתנסים בקנאביס, ובשתיית אלכוהול.

לדברי פרופ' הראל-פיש, על מערכת החינוך, ההורים, הרשויות המקומיות ובני ובנות הנוער עצמם להתמקד בפיתוח דרכים יצירתיות לשיפור תחושת השייכות והאהבה לבית הספר ולעודד השתתפות של בני הנוער בפעילויות בחינוך הבלתי פורמלי ובקהילה – כולל התנדבות בפעילויות המעניקות תחושה של ערך עצמי ומשמעותיות. במקביל, יש להתמקד בזיהוי הילדות והילדים המתקשים לחזור למסגרות ולהפנות כלפיהם וכלפי הוריהם משאבי התערבות יעילים. נוסף על כך יש לעצור מיד את הסחף בשימוש בחומרים ממכרים ובראשם אלכוהול וסיגריות, כולל סיגריות אלקטרוניות, בדומה להטמעת התוכנית הלאומית למאבק בנגע האלכוהול שהוטמעה בהצלחה בשנים 2016-2010.

בישראל, כמו ברחבי העולם, הקורונה הפריעה לחייהם של ילדים ובני נוער. אמצעי המנע שננקטו כדי לשלוט בהתפשטות הנגיף, כגון סגירת בתי ספר, סגרים וריחוק חברתי, השפיעו על שגרת יומם ועל רווחתם. מחקר HBSC בישראל בחן את המעבר בהתנהגויות סיכון ובבריאות הנפש משלב טרום המגפה (2019) לתקופה שבה פעילות בית הספר והקהילה חודשו ב-2022.

ב-2019, כ-20% מהמתבגרים דיווחו על תסמינים פסיכוסומטיים יומיומיים כגון תחושת ירידה במצב הרוח, חרדה או קושי להירדם. הנתון עלה ל-30% ב-2022, מה שמצביע על עלייה משמעותית במצוקה נפשית לאחר המגפה, אשר נמשכה גם לאחר שחזרו בתי הספר לפעול. מתבגרים אלה דיווחו גם על תחושת ניתוק מהלימודים, חוסר תחושת שייכות או היעדר תמיכה, מה שמצביע על הקושי של התלמידים להסתגל מחדש לבית הספר לאחר תקופה ארוכה של סגירה וריחוק חברתי.

תוצאות המחקר מראות ירידה בדיווח על שימוש בקנאביס בקרב מתבגרים, עם רק 6.1% ב-2022, לעומת 9.2% ב-2019 לפני המגפה. במהלך המגפה ב-2021, 9.0% מהמתבגרים דיווחו על שימוש בקנאביס.

באשר לשימוש בטבק, בשני העשורים האחרונים חלה ירידה מתמשכת בצריכת סיגריות בקרב מתבגרים ישראלים, מ-33.6% ב-1998 ל-10.7% ב-2019. הירידה בשכיחות המשיכה גם לתקופה הסגר ב-2021 ל-7.5%, אך מיד לאחר שהוסרו המגבלות החברתיות וחודשו פעילות בית הספר והקהילה ב-2022, היא עלתה ל-9.2%.

שתיית לשכרה — צריכת חמישה משקאות אלכוהוליים או יותר בתוך כמה שעות - גם היא סוגיה הקשורה בבני נוער שיש להתייחס אליה. מאז יישום תוכנית המניעה הלאומית של ישראל נגד אלכוהול בין 2010 ל-2014, חלה ירידה מתמשכת בשתייה לשכרה בקרב בני נוער ישראלים, מ-20.6% ב-2009 ל-7% ב-2019, לפני מגפת הקורונה.

לתוכניות הלימוד בפקולטה לחינוך היכנסו