Skip to main content
19.11.2023 | ו כסלו התשפד

פרופ' אבי צדוק התקבל כעמית החברה המדעית לאופטיקה ופוטוניקה

מחקרו של פרופ' צדוק מהפקולטה להנדסה עוסק בפיתוח סיבים שיוכלו לשמש כסנסורים ולמדוד חומרים שונים בסביבה שבה לא ניתן לקבל מדידות אופטיות ישירות

תמונה
אבי צדוק

פרופ' אבי צדוק מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן, התקבל כעמית ב-Optica, החברה המדעית לאופטיקה ופוטוניקה. היכללות בקבוצת העמיתים מבטאת הוקרה והערכה להישגים המדעיים והמקצועיים של החברים והחברות בה.

קבוצת המחקר של פרופ' צדוק משתמשת בסיבים אופטיים כסנסורים למדדים סביבתיים. אף שהסיבים לא נוצרו לחישה, יש להם תכונות שיכולות לשמש למטרה זאת: הם דקים, כך שניתן להכניס אותם בקלות למבנה, והם ארוכים, כך שאפשר לבצע באמצעותם מדידות על פני מאות קילומטרים. הסיבים עמידים ומתאימים לעבודה בתנאים מאתגרים, שבהם לא תמיד אפשר להעביר חשמל ואינם סובלים מהפרעות של קרינה חשמלית. מצד שני, לסיבים יש חיסרון משמעותי: מטבעם הם אינם רגישים לסביבה החיצונית. הסיב האופטי שומר את האור בתוכו ללא כל זליגה החוצה. אם רוצים "לחוש" את הסביבה שמחוץ לסיב ולמדוד חומרים שונים שמצויים בה, קיים קושי, כי האור אינו מגיע לשם. אם כן, קבוצת המחקר של פרופ' צדוק מתמודדת עם חידה: איך אפשר לראות את מה שלא רואים? התשובה היא, שבמקום שבו לא ניתן לראות - מקשיבים.

הפתרון של פרופ' צדוק וקבוצתו הוא להפוך את הסיב למתמר אולטראסאונד, כלומר לשלוח גלים אולטראסוניים לסביבה כדי ללמוד על מה שקורה בה. האור ששולחים לתוך הסיב מפעיל גלי קול אולטראסוניים שמגיעים לגבול החיצוני של הסיב. כך מתקבל מיפוי עקיף של סביבת הסיב, שבה לא ניתן לקבל מדידות אופטיות ישירות. הטכניקה הזאת מאפשרת פריסת קילומטרים של סיב וקבלת אינדיקציה מדי כמה עשרות מטרים על מה שנמצא בחוץ, לדוגמה, נפט, דלק, מים מתוקים לעומת מים מלוחים. לשיטה יש יישומים פוטנציאליים במתקני התפלה, במפעלים כימיים, בתחום העברת נפט וגז, בזיהוי דליפות ונזילות של תשתיות. המחקר עדיין לא יושם, אך לקבוצה כבר יש שורה של פרסומים בכתבי עת מובילים שקיבלו תהודה רבה.

Optica, שבסיסה בארה"ב, היא החברה המובילה בתחום האופטיקה והפוטוניקה, ופרופ' צדוק זכה להיכלל ברשימה היוקרתית של עמיתיה החדשים לשנת 2024. עמיתי Optica נבחרים על בסיס מספר גורמים, ביניהם תרומה בולטת למחקר, עסקים, חינוך, הנדסה וכן לחברת Optica וקהילתה. 129 חברים מ-26 מדינות נבחרו כעמיתי Optica לשנת 2024. העמיתים החדשים יזכו להוקרה פומבית בוועידת Optica השנתית ובאירועים שונים לאורך שנת 2024. הוועד המנהל של Optica בחר בפרופ' צדוק כעמית לאור הישגיו בתחום החלוצי של שימוש בסיבים אופטיים לחישת הסביבה החיצונית להם. כדי להגיע לכך, קבוצת המחקר של פרופ' צדוק פיתחה פתרון יצירתי לאחד מהאתגרים המובנים במאפייניהם של הסיבים האופטיים.

לתוכניות הלימוד בפקולטה להנדסה היכנסו