Skip to main content
03.03.2024 | כג אדר א' התשפד

מתווה קבלה ללימודים למשרתי המילואים ולאנשי קבע

משרתי המילואים ואנשי כוחות הביטחון יוכלו להתקבל ללימודים בתשפ"ה ללא ציון פסיכומטרי, על בסיס ציוני הבגרות בלבד

תמונה
סטודנט חייל

מתווה ההקלות לסטודנטים ולסטודנטיות "האפוד האקדמי" שהושק עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד יורחב לקראת פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה, ויכלול גם הקלות בתהליך הקבלה ללימודים למשרתי המילואים, אנשי קבע וזרועות הביטחון, עם פטור מפסיכומטרי והרשמה ללימודים על בסיס תעודת הבגרות בלבד. 

ההקלות בתהליך הקבלה מיועדות למתעניינים בתואר ראשון, הזכאות תינתן למועמדים ללימודים ששירתו במילואים 60 יום ומעלה בשנת 2023 (החל מה-7.10.23) או אלו ששירתו למעלה מ-28 יום בשנת 2024 (החל מה-1.1.24), וכן למשרתי צבא קבע וזרועות הביטחון ששירתו בשנת 2024 בהיקף חריג בשל המלחמה

ההרשמה למסלול זה תיסגר לאחר שיתמלאו המכסות של מתקבלים חריגים מכל הסוגים, או ב- 1.7.24 , לפי המוקדם מבינהם.

התאמות למשרתי מילואים מועמדים למסלול ה-4 שנתי ברפואה בתשפ"ה: 

נרשמים למסלול ה- 4 שנתי בלימודי רפואה באוניברסיטאות המחקר המתוקצבות בישראל לשנה"ל תשפ"ה ששרתו במילואים 30 יום לפחות, במצטבר, בתקופה שבין ה- 1.1.2024 ועד 1.6.2024, יוכלו לגשת למועד מיוחד של בחינת הידע בחודש אוגוסט 2024.

מועמדים ומועמדות מבין משרתי המילואים, שלא ניגשו למבחן הידע במועד המיוחד באוגוסט 2024 – יוכלו להירשם גם בכפוף לציון ממוצע של 80 ומעלה ב- 7 קורסי הליבה הנדרשים לתוכנית ה-4 שנתית (ביוכימיה, ביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה וסטטיסטיקה) ללא מבחן הידע. עם זאת, המועמדים ידרשו לעמוד במבדקי האישיות בהתאם לנוהל המקובל במסלול הרגיל.

בני ובנות זוג של משרתי מילואים ששרתו במילואים 30 יום לפחות, במצטבר, בתקופה שבין ה- 1.1.2024 ועד 1.6.2024, והם הורים לילדים עד גיל 13 נכון ליום 1.1.2024, שיירשמו למסלול ה- 4 שנתי לשנה"ל תשפ"ה -  יהיו זכאים לגשת למועד המיוחד של בחינת הידע בחודש אוגוסט 2024.
נרשמים שהם משרתי מילואים ובני ובנות זוגם, יירשמו באופן עצמאי לבתי הספר ולפקולטות לרפואה בהם הם מעוניינים ללמוד ויטופלו על ידם.

  • התאמות אלה אושרו כהוראת שעה לשנה"ל תשפ"ה בלבד

בנוסף, הנהלת האוניברסיטה גם הרחיבה את מתווה ההקלות למשרתי המילואים והקבע עבור סטודנטים וסטודנטיות. המתווה המורחב כולל מגוון הקלות בהן פטור נוסף מנ"ז למשרתי מילואים וקבע בתואר ראשון. סטודנטים ששירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 100 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 8 נ"ז (4 ש"ש). סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 120 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 10 נ"ז (5 ש"ש). לצידה ניתן למצוא הטבות נוספות כמו הערכת זמן הבחינה ב25% ואפשרות לפרוש מקורס ללא תשלום נוסף. עד כה השקיעה האוניברסיטה כ-30 מיליון שקלים במלגות והתאמת הקמפוס למשרתי המילואים.

לבדיקת הזכאות שלכם להקלות האקדמיות היכנסו למחשבון