Skip to main content
17.03.2024 | ז אדר ב' התשפד

תקווה חדשה לטיפול באלצהיימר

ננו-חלקיקים ולייזר באנרגיה נמוכה מאפשרים לתקוף את גורמי האלצהיימר באופן ממוקד ויעיל

תמונה
Alzheimer's

גישה חדשה, שפותחה על ידי פרופ' שי רהימיפור מהמחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן, מציעה דרך פוטנציאלית להתערבות מוקדמת במחלת אלצהיימר: ננו-חלקיקים, המשופעלים באמצעות קרני רנטגן באנרגיה נמוכה במיוחד, עוצרים ביעילות את ההתלכדות והרעילות של עמילואיד בטא, חלבון שלו תפקיד מרכזי בהתפתחות המחלה.

מחקרים שנערכו לאחרונה הובילו לשינוי יסודי בהבנת הפתולוגיה של אלצהיימר. השינוי מדגיש את ההתמקדות בשני גורמים - השלבים המוקדמים של התלכדות עמילואיד בטא; וצורתו האוליגומרית המסיסה של חלבון זה (אוליגומר הוא מולקולה העשויה ממספר יחידות זהות החוזרות על עצמן). לאורך שלושת העשורים האחרונים, חלק גדול מהטיפולים הקונבנציונליים לאלצהיימר היה בלתי יעיל, בעיקר בשל ההתמקדות בצורה הסיבית של עמילואיד בטא. המחקר החדש מצביע על כך שהצורה האוליגומרית המסיסה של עמילואיד בטא, ולא הצורה הסיבית, היא זאת שמהווה את הסיכון הגדול ביותר לתאי העצב, שמוביל לירידה קוגניטיבית ולרעילות במערכת העצבים.

פריצת דרך שהושגה לאחרונה בטיפול באלצהיימר נבעה מפיתוח נוגדן שיכול לזהות הן צורות אוליגומריות והן צורות סיביות של עמילואיד בטא. טיפול חדשני זה הדגים תוצאות מבטיחות בעיכוב התקדמות המחלה בשיעור של עד 36% בקרב אנשים עם הפרעה קוגניטיבית מוקדמת עד קלה. בהתבסס על פריצת דרך זאת, עבודה משותפת של חוקרים ישראלים ואיטלקיים הובילה לפיתוח אסטרטגיית טיפול חדשה המכוונת אל השלבים המוקדמים של התלכדות עמילואיד בטא, טרם היווצרותם של אוליגומרים רעילים. בעזרת ננוטכנולוגיה וקרני רנטגן בעלות אנרגיה נמוכה במיוחד, החוקרים עיכבו בהצלחה את ההתלכדות והרעילות של עמילואיד בטא במודלים קדם-קליניים, אסטרטגיה המציעה דרך פוטנציאלית להתערבות מוקדמת במחלת אלצהיימר.

פרופ' שי רהימיפור יחד פרופ' אנג'לו מונגוצי ופרופ' מרצ'לו קמפיונה מאוניברסיטת מילאנו-ביקוקה באיטליה, פיתחו ננו-חלקיקים בעלי זיקה כימית (אפיניות) גבוהה לעמילואיד בטא מסיס. בשלב מוקדם, הננו-חלקיקים עוצרים ביעילות את תהליך התלכדות העמילואיד כאשר הם משופעלים באמצעות קרני רנטגן בעלות אנרגיה נמוכה במיוחד. פרופ' רהימיפור מספר שגישה זו הציגה תוצאות מבטיחות בתרביות תאי עצב ובמודלים של בעלי חיים, ומציעה אפשרויות חדשות להתערבות מוקדמת במחלת אלצהיימר.

היתרון הייחודי של גישה זו טמון בפוטנציאל שלה לכוון באופן ברנני לאזורים הפגועים במוח ולהקרינם, תוך צמצום הסיכון לתופעות לוואי הקשורות לטיפולים מסורתיים המבוססים על נוגדנים. מחקרים ראשוניים הדגימו את הבטיחות והיעילות של הננו-חלקיקים וקרני הרנטגן בעלות האנרגיה הנמוכה במודלים קדם-קליניים, ובכך סוללים את הדרך לחקירה עמוקה יותר בניסויים קליניים בבני אדם. החוקרים שואפים לפתח טיפול בטוח ויעיל עבור אנשים בשלבים המוקדמים של מחלת האלצהיימר, בדגש על אלה הנמצאים בסיכון גבוה, כגון אנשים עם סיפור של מחלת אלצהיימר במשפחה.

ברשות צוות המחקר פטנט על הטכנולוגיה והננו-חלקיקים, המורכבים ממגנזיום סיליקט מֵימי והדגימו יכולת לחדור את מחסום הדם-מוח במודלים של בעלי חיים. מחקר נוסף מתבצע כעת לשיפור משטר הטיפול ולהערכת יעילותו ארוכת הטווח במצבים קליניים.

המחקר, שממומן בחלקו על ידי משרד המדע והטכנולוגיה הישראלי, פורסם לאחרונה בכתב העת.

לתוכניות הלימוד במחלקה לכימיה