Skip to main content
03.11.2020 | טז חשון התשפא

פיתוח חדשני יקצר את זמן אבחון הקורונה

טכנולוגיה המבוססת על שילוב חלקיקים מגנטיים ואמצעים אופטיים, עשויה לצמצם את זמן ההמתנה ולזהות במהירות חולים. יעילותה של הטכנולוגיה החדשה כבר הוכחה באיתור נגיפי זיקה ואחרים

תמונה
מחקר קורונה עמוס דניאלי

כשעה - זהו משך הזמן הנדרש כיום כדי לאבחן או לשלול הידבקות בנגיף הקורונה. טכנולוגיה חדשה, המבוססת על שילוב חלקיקים מגנטיים ואמצעים אופטיים, עשויה לצמצם את זמן ההמתנה ולזהות במהירות חולים. יעילותה של הטכנולוגיה החדשה כבר הוכחה באיתור נגיפי זיקה ואחרים.

במעבדה של ד"ר דניאלי במכון לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים בבר-אילן פותחה טכנולוגיה לזיהוי אופטי רגיש של החומר הגנטי RNA, באמצעות צימוד ה-RNA של הנגיף למולקולה זרחנית, הפולטת אור כשמאירים עליה בקרן לייזר. במכשור הקיים, כאשר ריכוז ה-RNA נמוך, האות הנפלט נמוך מדי (לשם ההדגמה, אם נפח תמיסת הרוק של החולה היה בגודל של חדר, קרן הלייזר הייתה בגודל של אגרוף. בריכוזים נמוכים יהיו בתוך האגרוף שתיים-שלוש מולקולות זרחניות). בטכנולוגיה החדשה מוסיפים לתמיסה חלקיקים מגנטיים, הנצמדים למולקולות הזרחניות, וכך מרכזים אותן ומקטינים את השגיאה במדידה.

החידוש נשען על שימוש בשני אלקטרומגנטים, היוצרים שדה מגנטי עוצמתי וגורמים למולקולות הזרחניות שבתמיסה להיאסף אל קרן הלייזר הצרה. כתוצאה, עוצמת האות מוכפלת בכמה סדרי גודל. האלקטרומגנטים, המוצבים בשני צדי התמיסה, מופעלים לסירוגין. המולקולות נעות מצד לצד: כשהן חוצות את קרן הלייזר הן מאירות, וכשיוצאות שוב אינן מאירות. ההבהוב הזה שונה מה'רעש' הקבוע של התמיסה, ומאפשר לקבוע במדויק האם החולה נחשף לנגיף. הרגישות הגבוהה והפעלתה הפשוטה של הטכנולוגיה מאפשרות פיתוח של מכשיר בגודל מכונת קפה ביתית, המסוגל לזהות במהירות ריכוזים זעירים של גורמי מחלה שונים.

בנוסף לזיהוי ה-RNA של הנגיף, קבוצת המחקר של ד"ר דניאלי עובדת, בשיתוף עם אוניברסיטאות באירופה, על זיהוי נוגדנים שהמערכת החיסונית של החולים מייצרת נגד הנגיף. זוהי דרך אפשרית נוספת לזיהויו הוודאי.