Skip to main content
02.04.2024 | כג אדר ב' התשפד

למבוגרים יש חוסן נפשי גבוה

מחקר בתחום הגרונטולוגיה מצא כי מבוגרים חוו פחות טראומה לאחר ה-7 באוקטובר בהשוואה לצעירים

תמונה
Resilient Seniors

חשיפה לאירועים טראומטיים עלולה להוביל בכל גיל, לתסמינים של הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD) שנמשכים זמן רב. מחקר חדש  מצא, שבחודשים הראשונים לאחר ה-7 באוקטובר, על אף שבריריות פיזית, מבוגרים וזקנים הפגינו חוסן נפשי גבוה יותר מהצעירים מהם.

פרופ' עמית שרירא מהמחלקה למדעי חברה ובריאות והתוכנית לגרונטולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, ופרופ' יובל פלגי מאוניברסיטת חיפה, ערכו מחקר שבדק תסמיני לחץ אקוטי ותסמינים של הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD) בקרב ישראלים בחודשים נובמבר-דצמבר 2023. החוקרים התמקדו בהשפעת המלחמה על הבריאות הנפשית של קבוצות גיל שונות. התוצאות, שפורסמו בכתב העת Journal of Psychiatric Research, מציגות הבדלים משמעותיים בין קבוצת הגיל 59-20 לבין קבוצת הגיל 87-60 בהתמודדות עם האירועים הקשים.

החוקרים בחנו שתי השערות: השערת הפגיעות - לפיה מבוגרים וזקנים פגיעים יותר לפסיכופתולוגיה הנגרמת מטראומה עקב שבריריות פיזית ותמיכה חברתית מופחתת. ההשערה השנייה - השערת החוסן, לפיה חוסן נפשי של מבוגרים וזקנים נובע מניסיון חיים ומנגנוני התמודדות יעילים. במהלך השבוע הראשון של המלחמה, הקבוצה הצעירה דיווחה על רמות גבוהות משמעותית של תסמיני לחץ, כאשר 24.8% מתוכה חוו מצוקה. בשבועות שלאחר מכן, שיעור ה-PTSD בקבוצה זו זינק ל-42.8%. לעומת זאת, מבוגרים וזקנים הפגינו שיעורים נמוכים יותר של לחץ (3.7%) בשבוע הראשון, כאשר רק 13.7% דיווחו על PTSD בשבועות שלאחר מכן.

פרופ' שרירא מסביר שהמחקר מספק תובנות חשובות על האופן שבו קבוצות גיל שונות מגיבות לאירועים טראומטיים. הממצאים תומכים במידה רבה בהשערת החוסן: מבוגרים ומבוגרות הפגינו חוסן נפשי מרשים בתקופה הסוערת של תחילת המלחמה. משמעות הדבר היא שעל אף ירידה במשאבים פיזיים, קוגניטיביים וחברתיים, ייתכן שמבוגרים וזקנים עדיין מחזיקים במשאבים אחרים שעוזרים להם להתמודד עם אירועים טראומטיים. חלק ממשאבים אלה כוללים ניסיון חיים, חוכמה, יכולות ויסות רגשי והפעלת אסטרטגיות רגשיות שונות כדי לפצות על יכולות שאבדו תוך כדי מיטוב של אלו שנותרו. על פי שרירא, ייתכן שמבוגרים הסתגלו למלחמה הנוכחית על ידי התבססות על חוויות העבר שלהם עם מלחמה, כולל אירועים משמעותיים כמו מלחמת יום הכיפורים.

לכל תוכניות הלימוד בגרונטולוגיה - מדעי הזקנה