Skip to main content
07.04.2024 | כח אדר ב' התשפד

עדכון על בחינות בקמפוס ב-15.4

ביום שני 15.4, לא יתקיימו מבחנים בקמפוס. מבחנים מרחוק (תומקס) יתקיימו כרגיל, הבחינות שבוטלו יתקיימו ב-16.4

תמונה
קמפוס

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, הנהלת האוניברסיטה החליטה כי גם ביום שני, 15 באפריל, לא יתקיימו מבחנים פיזיים בקמפוס.
מבחנים מרחוק (תומקס) יתקיימו כרגיל אבל לא בקמפוס, והלימודים יועברו לזום. 

הבחינות הפרונטליות שהיו צריכות להתקיים ביום ראשון ושני ובוטלו, שובצו באותן שעות ביום שלישי, ה-16.4. אם הדבר יתאפשר על ידי פיקוד העורף, הבחינות יתקיימו במועד זה כדי לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בסטודנטים שכבר למדו לבחינות הבחינות. סטודנטים שלא ירצו להיבחן השבוע יקבלו אפשרות למועד ג'. 

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד השירות לסטודנט *9392