Skip to main content
04.01.2021 | כ טבת התשפא

טכנולוגיה חדשה תצמצם את ההדבקה בקורונה

אסטרטגיה חדשה במאמץ לצמצום ההדבקה בקורונה באמצעות ננו-חלקיקי כסף

תמונה
ננו

חוקרים מאוניברסיטת בר-אילן מובילים אסטרטגיה חדשה במאמץ לצמצום ההדבקה בקורונה, הפעם באמצעות ננו-חלקיקי כסף. נכון להיום מאמצי מניעת התפשטות המגפה מתחלקים לארבעה סוגים: בידוד, אמצעי מגן כמו מסכות וכפפות, סניטציה ופיתוח חיסונים ותרופות. אמצעי פרואקטיבי חדש המפותח בימים אלה יסייע להפוך משטחים ציבוריים לבטוחים יותר מפני הדבקה באופן מובנה.

פרופ' דרור פיקסלר וד"ר יוסי טליוסף מהמכון לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים עובדים עם אנשי הצוות שלהם על יצירת חומרים שלהם תכונות אנטי-ויראליות. המחקר מתמקד בננו-חלקיקי כסף, המאופיינים ברעילות נמוכה לבני אדם, אך בעלי פוטנציאל גדול לחיסול נגיפים. המטרה הסופית היא להטמיע ננו-חלקיקי כסף במשטחים חדשים ולצפות משטחים קיימים בצבע המכיל ננו-חלקיקים כאלה.

הפיתוח כולל שיתוף פעולה מעניין עם פרופ' אורן פרז, מומחה עולמי בתחום הרגולציה. מאחר שכסף נחשב לחומר מסוכן, פיתוח חומרים המבוססים על ננו-חלקיקי כסף עשוי להיתקל בקשיים רגולטוריים, ופרופ' פרז מסייע בהיבט הזה. זאת כמובן מעבר למאמץ המחקרי לפתח חומר יעיל ובטוח לשימוש.