Skip to main content
04.01.2021 | כ טבת התשפא

הטכנולוגיה שתעזור לעיוורים לראות

שבב המושתל מתחת לרשתית הפגועה וקולט במקומה את התמונות, יאפשר לאנשים שאיבדו את ראייתם כתוצאה מניוון מָקוּלָרי לשוב ולראות

תמונה
ראיה

פיתוחים טכנולוגיים שיוצרו במעבדה להנדסת הראייה בבית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה בפקולטה למדעי החיים, צפויים לשפר את מצבם של חולים הסובלים ממחלות הגורמות לעיוורון, ואף לעזור לעיוורים לראות.

ראש המעבדה, פרופ' יוסי מנדל, רופא עיניים בהכשרתו ובעל דוקטורט בביו-הנדסה, פיתח יחד עם צוותו רשתית מלאכותית, המאפשרת לאנשים שאיבדו את ראייתם כתוצאה מניוון מָקוּלָרי תלוי גיל או ממחלות אחרות, לשוב ולראות בעזרת שבב המושתל מתחת לרשתית הפגועה וקולט במקומה את התמונות. לאחרונה החלו החוקרים לבדוק את הטכנולוגיה בקרב אנשים החולים במחלות ניוון של הרשתית.

עוד טכנולוגיה שפותחה במעבדתו של פרופ' מנדל עושה שימוש בשתל רשתית חדשני המורכב מאלקטרודות ובנוירונים המיוצרים מתאי גזע. במחקר עוברים תאי הגזע תהליך התמיינות לנוירונים מסוג פוטורצפטורים, אשר מחוברים באמצעים מיוחדים לאלטקרודות זעירות.

פרופ' מנדל מסביר כי המטרה היא שהנוירונים המושתלים יקלטו ויתחברו לתאים שעדיין מתפקדים ברשתית החולה ויחזירו את הרגישות לאור ואת הראייה. מחקר זה ממומן על ידי האיחוד האירופי במענק מחקר יוקרתי שניתן לד"ר מנדל לאחרונה.