Skip to main content
09.02.2021 | כז שבט התשפא

האם נגיף הקורונה עלול לפגוע בפוריות?

מאמרו של פרופ' יונס מהפקולטה לרפואה על השפעת החלבון ACE2 נבחר על ידי החברה הפיזיולוגית האמריקאית לאחד מחמשת המאמרים הנקראים ביותר שפורסמו ב-2020 בנושא הקורונה

תמונה
פוריות

מחקרו של פרופ' ג'וני יונס, סגן הדיקן ללימודים קליניים בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן, תורם להבנת השפעותיה האפשריות של המחלה לטווח הרחוק ומצרף לתמונה את הפן של פוריות הגבר. 

בתחילת דרכה נתפסה הקורונה כ"סוג של שפעת" הפוגעת במערכת הנשימה. היום כבר ידוע שהנגיף משפיע על מערכות רבות בגוף, ביניהן הלב והכליות, ושחלק מהנזקים באים לביטוי לאחר ההחלמה.

מאמרו של פרופ' יונס "האם מגפת הקורונה משפיעה על פוריות הגבר? השפעת החלבון ACE2" נבחר על ידי החברה הפיזיולוגית האמריקאית לאחד מחמשת המאמרים הנקראים ביותר שפורסמו ב-2020 בנושא הקורונה. המחקר מתמקד בחלבון הנקרא ACE2, שמשך את תשומת לבו של פרופ' יונס מכמה סיבות, אחת מהן היא שכיחותו בריאות, בלב, בכליות וגם באשכיו של הגבר. מאחר שידוע שהקורונה פוגעת בריאות, בלב ובכליות, עולה השאלה כיצד הנגיף משפיע על האשכים ועל מערכת הרבייה הזכרית, וכתוצאה מכך על פוריות הגבר.

מאמרו של פרופ' יונס מצביע על כך שהחלבון ACE2 נמצא על קרום התא והוא אחת מנקודות הכניסה של נגיף הקורונה אל תוך התא; ACE2 גם מעורב בבקרת ייצור הזרע. כאמור, הנגיף עלול לזהם את האשכים כשהוא נכנס לתאים דרך החלבון ACE2 וכתוצאה מכך להשפיע על יכולתם של גברים להתרבות. היבט מדאיג נוסף הוא שאחד מתסמיני הקורונה הוא עלייה משמעותית וממושכת בחום הגוף אצל מרבית החולים. בעולם הרפואה ידוע היטב שחום גוף גבוה פוגע בייצור הזרע. יתרה מזאת, חלק מהאנשים שחולים בקורונה סובלים גם מתסמונת שנקראת "סערת ציטוקינים", מצב דלקתי העלול להגביר את החשש מפני סרטן באשכים. לאור אוסף הסיכונים הזה ולנוכח העובדה שיש בעולם כבר מיליארדי בני אדם שנמצאו חיוביים לקורונה, מאמרו של פרופ' יונס קורא למחקר מקיף על השלכות המגפה על פוריות הגבר ולהיערכות מתאימה בתחום רפואת הפריון.

לקריאת המאמר, המשותף לפרופ' יונס, פרופ' זייד עבאסי ופרופ' קרל סקורצקי בכתב העת American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism