Skip to main content
14.02.2021 | ב אדר התשפא

מנת חיסון אחת תספיק למחלימים מקורונה

מחקרו של פרופ' מיכאל אדלשטיין מהפקולטה לרפואה בגליל עשוי להשפיע על מדיניות החיסונים בישראל

תמונה
vaccine

מנת חיסון אחת שניתנה לאנשים שהחלימו מקורונה, עוררה אצלם תגובה חיסונית חזקה. ממצא זה, שהתגלה במחקר שנערך לאחרונה במרכז הרפואי זיו בצפת, עשוי להשפיע על מדיניות החיסונים בישראל. את המחקר הוביל פרופ' מיכאל אדלשטיין, אפידמיולוג מהפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל.

במחקר השתתפו יותר מ-500 עובדי בית החולים, ש-17 מתוכם אובחנו כחיוביים לקורונה לפני קבלת החיסון. רמות הנוגדנים של משתתפי המחקר נמדדו לפני קבלת החיסון וכן במשך 21 יום לאחר החיסון הראשון. נמצא ש-17 המשתתפים שחלו בעבר בקורונה הגיבו בצורה טובה לחיסון שעורר את המערכת החיסונית שלהם באופן מובהק ואחיד.

תגובת המחלימים לחיסון מעודדת, ולדברי פרופ' אדלשטיין "מדובר בממצא שימושי עבור מקבלי החלטות שיוכלו לקבל החלטה האם לחסן את המחלימים מקורונה ובכמה חיסונים".

המחקר פורסם בשבוע שעבר בכתב העת המדעי Eurosurveillance.