Skip to main content
10.04.2022 | ט ניסן התשפב

יום כדור הארץ

יום כדור הארץ החל ב-22 באפריל, הוא הזדמנות להפנות זרקור לשינויים באיכות האוויר שאנחנו נושמים על פניו

תמונה
כדור הארץ

ביום כדור הארץ המצוין בעולם ב-22 באפריל, ד"ר אורית רותם מהמחלקה לסביבה, תכנון וקיימות באוניברסיטת בר-אילן כותבת על תופעת זיהום האוויר המתגברת משנה לשנה ועל הצורך הכלל עולמי - לנשום אוויר נקי .

על פי הערכות ארגון הבריאות העולמי, כ-2,500 מתושבי ישראל מתים מדי שנה ממחלות הקשורות בזיהום אוויר. מחצית ממקרי המוות נגרמים מזיהום אוויר שמקורו בתחבורה. זיהום האוויר בארץ, התחלואה והתמותה ממנו לא זכו לכותרות ראשיות בעיתונות היומית ובמבזקי החדשות, בניגוד לזרקור שהופנה לדוגמה לתמותה כתוצאה מקורונה. לאורך שנים, המשרד להגנת הסביבה מנסה להוביל תהליך של צמצום זיהום אוויר. בשנת 2008 חוקקה הכנסת את "חוק אוויר נקי", שמטרתו להבטיח שמירה על איכות האוויר. במסגרת החוק, המשרד להגנת הסביבה יכול להורות לרשויות מקומיות לנקוט באמצעים לצמצום זיהום האוויר מתחבורה בתחומן.

בשנת 2016 אושרה וגם תוקצבה ב-260 מיליון שקלים, התוכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה, המבטאת את העלאת המאמץ לצמצום זיהום האוויר לראש סדר העדיפויות של המשרד להגנת הסביבה. 
 
המאמצים, התוכניות והכספים שהושקעו לאורך השנים כוונו לצמצום של אחוזים בודדים בפליטות המזהמים. בימי הקורונה, חלה ירידה משמעותית בתוצרי פליטות כלי הרכב בכל העולם. המשרד להגנה על הסביבה דיווח על ירידה של כ-30 אחוזים בריכוזי המזהם חנקן דו-חמצני שנפלט בעיקר מכלי רכב. 

הבידוד שנכפה עלינו בתקופת המגפה הביא להשבתת רבות מהפעילויות האנושיות של העולם המודרני – ישיבה בפקקים, הנסיעה למסעי קניות והצריכה המופרזת. והיום, האנשים צמאים למפגשים חברתיים ומתגעגעים לתנועה במרחב. אבל הגעגוע העולה אינו לנסיעה ברכב, ואף לא לקניון ולרכישות בחנויות הבגדים והנעליים. הגעגוע הוא להליכה רגלית באופן חופשי ולא מוגבל, אותה הליכה שהתחלפה לאורך השנים בנסיעה מנוכרת ברכב פרטי המזהם את הסביבה. 
 
האם אנשים יוכלו בעתיד לצעוד מתחת לכיפת השמיים, בגנים ובטבע? האם נדע להמשיך וליהנות מהדברים הפשוטים? אולי נצליח לשמור על קצת יותר צניעות ולא ניפול שוב אל ההרגלים, אל הנהנתנות המזהמת בגלל הזיכרון האנושי הקצר. 

אסיים בציטוט של המשוררת אווה קילפי: "שא רגלך מדוושת הגז: הפרפר חוצה את הכביש". 

לתוכניות הלימוד בתחומי הסביבה, התכנון והקיימות