Skip to main content
03.03.2021 | יט אדר התשפא

גירוי יצירתי

גרייה חשמלית של הרכס הזוויתי במוח מתירה את הרסן המעכב יצירתיות

תמונה
גירוי

שימוש בגרייה חשמלית חיצונית של המוח מאפשר הצצה אל המנגנונים המעודדים יצירתיות או בולמים אותה. יצירתיות מוגדרת כיכולת להפיק תגובות שהן חדשניות (נדירות, מקוריות, בלתי צפויות) מצד אחד וראויות (מותאמות, שימושיות בהקשר של המשימה) מצד שני. מטפורות הן מתוצרי החשיבה שניתן למדוד בעזרתם יצירתיות.

פרופ' נירה משעל מבית הספר לחינוך ומהמרכז הרב-תחומי לחקר המוח באוניברסיטת בר-אילן ושותפתה עדי לישפיץ בן בסט מאוניברסיטת אריאל מדדו הפקת מטפורות כדי לבחון את השפעתו של גירוי חשמלי לא פולשני על חלק במוח המעורב ביצירתיות.

בחשיבה יצירתית מעורבות רשתות שונות במוח: רשת ברירת המחדל ורשת הבקרה הקדמית-קודקודית. אזור ברשת הבקרה הקדמית-קודקודית, שנקרא הרכס הזוויתי (angular gyrus) השמאלי, קשור במשימות קוגניטיביות מורכבות, אך גם נמצא לגביו שהוא "מכובה" בעת ביצוע משימות הדורשות יצירתיות רבה. המחקר בחן את ההשפעות של גרייה מוחית חשמלית ישירה, tDCS, של הרכס הזוויתי השמאלי על ביצוע משימות של הפקה יצירתית של מטפורות.

משתתפי המחקר התבקשו להסביר מושגים בצורה הכי מקורית שהם יכולים. בעת שעשו זאת, השוו החוקרות את השפעותיה של גריית tDCS אנודית (עם אלקטרודה חיובית) לגריית tDCS קתודית (עם אלקטרודה שלילית).

בהשוואה לקבוצת הביקורת, שקיבלה גירוי דמה, הקבוצה שקיבלה גירוי קתודי הציגה עלייה מובהקת בהפקת מטפורות יצירתיות, בעוד שקבוצת הגירוי האנודי הציגה עלייה בהפקת מטפורות קונבנציונליות. העלייה בהפקת מטפורות יצירתיות בעקבות הגירוי הקתודי (ולא האנודי) עשויה להיות קשורה לדיכוי רשת הבקרה דרך הרכס הזוויתי השמאלי, דבר המאפשר לאסוציאציות להיות נועזות יותר ובכך לתרום אפוא להגברת החשיבה היצירתית.

המחקר מספק הצצה לבסיס העצבי של החשיבה היצירתית.