Skip to main content
10.03.2021 | כו אדר התשפא

שיפור הטיפול בפצועי ירי

הטיפול בנפגעי ירי ממלחמת האזרחים בסוריה הוביל לתובנות חדשות בנוגע להתערבויות רפואיות מעוכבות

תמונה
חיילים

הטיפול בפצועי מלחמת האזרחים בסוריה שהגיעו לישראל הוביל לצבירת ידע העשוי לשפר את הטיפול בנפגעי ירי. נמצא שבמקרים מסוימים דווקא טיפול מעוכב מוביל להחלמה טובה יותר.

החל משנת 2013, בעקבות מלחמת האזרחים בסוריה, פצועים סורים קיבלו בישראל טיפול רפואי הומניטרי, מרביתם התקבלו במרכז הרפואי לגליל. במהלך חמש שנים 3,200 בני אדם טופלו במחלקות השונות. פרופ' סאמר סרוג'י, המנהל את המכון לכירורגיית פה, פנים ולסתות ורפואת הפה במרכז הרפואי לגליל ומרצה בפקולטה לרפואה של בר-אילן, הבחין שאופי הפציעות, אופן הטיפול בהן וההחלמה היו ייחודיים ונגזרו מהזמן שעבר מהפציעה ועד קבלת הטיפול.

חלק מהפצועים התקבלו בבית החולים תוך 24 שעות מזמן הפציעה ואילו אחרים טופלו שבועיים ואף חודש לאחר החבלה עקב קושי בהגעה מסוריה ומאזור הלחימה לישראל. נוסף על כך, מאחר שמדובר באזרחים, שבשונה מחיילים לא היו מצוידים באמצעי מיגון, הפציעות התאפיינו בפגיעה מקינטיקה גבוהה (כלומר פגיעה מעצם שנע במהירות, כמו קליע מירי צלפים). במהלך הטיפול בחדר הניתוח ובמחלקות ניתן היה להתרשם מרקמות בעלות מראה בריא ואספקת דם טובה יותר, שדיממו והחלימו בצורה טובה יותר דווקא אצל הפצועים שקיבלו טיפול כירורגי מאוחר בהשוואה לאלה שקיבלו טיפול כירורגי מוקדם. כמו כן ניתן היה להבחין באחוז סיבוכים נמוך יותר בקרב אלה שקיבלו טיפול מאוחר.

פרופ' סרוג'י וצוותו אספו נתונים מ-60 מפצועי הירי ובהמשך ביצעו בדיקות במעבדה כדי להסביר את מאפייני ההחלמה המפתיעים של הפצועים שהטיפול בהם התעכב. נראה שלטיפול מדורג או מאוחר בפצועים מקינטיקה גבוהה יש יתרון פוטנציאלי הנובע מרה-וסקולריזציה ריפוי ויצירה של כלי דם. הרה-וסקולריזציה באזור הפציעה משפרת את אספקת הדם והחמצן וכך עשויה לתרום לתוצאות הטיפול הכירורגי ולהחלמה בעקבותיו. פרופ' סרוג'י וצוותו הטמיעו מונח חדש, critical revascularization period  (CRP) המתייחס לפרק הזמן של יצירת כלי דם חדשים באזור הפציעה.

ממצאי המחקר של פרופ' סרוג'י ועמיתיו התפרסמו במאמר בכתב העת המדעי Scientific Reports, והם עשויים להוביל להערכה מחודשת ואולי אף לשינוי התפיסה ופרוטוקולי הטיפול בפציעות ראש ופנים מירי. פרופ' סרוג'י וצוותו ממשיכים באיסוף נתונים ובכתיבת מאמרים נוספים בתחום.