Skip to main content
04.07.2021 | כד תמוז התשפא

סיכויי ההחלמה של העשירים גבוהים יותר

במחקר רחב היקף נסקרו נתונים שנאספו במשך 18 שנים על חולי סרטן ראש-צוואר ונמצא קשר שלילי בין סיכויי החלמה מסרטן ומעמד סוציו-אקונומי

תמונה
סרטן

במחקר רחב היקף, שפורסם בכתב העת המוביל לסרטן ראש-צוואר, Head and Neck נמצא כי שיעור ההישרדות של מטופלי סרטן ראש-צוואר המתגוררים באזורים סוציו-אקונומיים נמוכים קטן יותר באופן משמעותי משיעור ההישרדות של מטופלים בעלי רקע סוציו-אקונומי גבוה יותר. זהו מחקר משמעותי שכן בכל שנה נרשמים 850,000 מקרים של סרטן מסוגים אלה, ו-450,000 מקרי פטירה.

כתבות על המחקר התפרסמו בכלי תקשורת, בינהם: YNET, ידיעות אחרונות, הג'רוזלם פוסט, YNET באנגלית ועוד.

המחקר נערך במסגרת עבודת גמר של הסטודנט ברוך ויצמן מהפקולטה לרפואה בצפת ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת בר אילן בהנחיית ד"ר אוהד רונן, מנהל יחידת ניתוחי ראש צוואר במחלקת אף אוזן גרון מהמרכז הרפואי לגליל. החוקרים ניתחו מידע על כ-12,000 אלף איש שאובחנו כסובלים מסרטן ראש-צוואר בין השנים 2000 ו-2017. המידע נאסף באופן אנונימי, בסיועה של ד"ר ברברה סילברמן מהמרכז הישראלי לרישום סרטן.

החוקרים מצאו כי לאזור הסוציו-אקונומי שבו מתגוררים המטופלים יש השפעה משמעותית על סיכויי ההישרדות שלהם. לדוגמה, ההישרדות החציונית של חולים בדרגה 3 המשתייכים למעמד סוציו-אקונומי גבוה הייתה ארוכה יותר בשנה וחצי מהישרדותם של חולים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. ממצאים אלה מתיישבים עם ממצאי מחקרים קודמים שהראו קשר בין מגורים בפריפריה בישראל ובין סיכון גבוה יותר לחלות בכל סוגי הסרטן. המחקר תרם לידע בתחום סרטן ראש-צוואר שלא היה קודם.

במחקר רחב-היקף זה, הסוקר נתונים שנאספו במשך 18 שנים, בוצעה אף הערכה של מידת ההשפעה של גורמים נוספים על סיכויי ההחלמה. נמצא כי גם לגיל מבוגר, 65 ומעלה, בעת האבחנה יש השפעה שלילית על ההישרדות, כמו גם לרמת הפריפריאליות (כלומר מידת הריחוק ממרכז הארץ), שככל שהיא גבוהה יותר, כך השפעתה שלילית יותר בחלק מסוגי הגידולים.

החוקרים משערים כי קיימים פערים ברמה ובזמינות הרפואה הציבורית בישראל בין אוכלוסיות מרקעים סוציו-אקונומיים שונים ובפריפריה, ומעודדים את מקבלי ההחלטות להשקיע משאבים, לשפר את תשתיות הרפואה ולתמרץ רופאים להגיע לאזורים סוציו-אקונומיים מוחלשים. עוד הם מציינים כי יש לחתור להנגשת מידע רפואי בקרב מטופלים באזורים אלו.

יתכן שגורמים נוספים, כגון הרגלי עישון שונים משפיעים על השוני בהישרדות. לגבי האפשרות שהסיבה לתחלואה הגבוהה בפריפריה היא גם חשיפה מוגברת לגורמים קרצינוגניים (מסרטנים) כמו המפעלים במפרץ חיפה, אתרי פסולת בדרום וכדומה?  אומרים החוקרים שאלה לא ידועים כגורמים מעלי סרטן ראש צוואר