Skip to main content
14.07.2021 | ה אב התשפא

הקשרים החברתיים של הצבועים

מחקר רחב היקף שנערך בפקולטה למדעי החיים הראה כי בחברת הצבועים הקשרים החברתיים עוברים בתורשה והם משמעותיים מאוד לסיכויי ההישרדות והרבייה

תמונה
צבוע

מחקר רחב היקף שבחן נתונים שנאספו במשך 27 שנה ו-74,000 אינטראקציות חברתיות, שופך אור על מנגנוני החברות, מעמד והישרדות אצל הצבוע הנקוד. המחקר מראה כי בחברת הצבועים עוברים הקשרים החברתיים בתורשה והם משמעותיים מאוד לסיכויי ההישרדות והרבייה. 

רשתות חברתיות ממלאות תפקיד חיוני בהישרדותם של בעלי חיים ממינים רבים, לרבות העברת מידע ופתוגנים וכן הצלחה ברבייה והישרדות. מחקרו של ד"ר עמיעל אילני מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן, המשלב אקולוגיה התנהגותית, מדעי הרשתות ומדעי החברה, מלמד שקשרים חברתיים בקרב צבועים עשויים ללמד אותנו כמה דברים גם על קשרים בין בני אדם.

ד"ר אילני פיתח, יחד עם ד"ר ארול אקצ'יי (Akçay) מודל המציע שתורשה חברתית, שבה הצאצאים יורשים את הקשרים החברתיים של הוריהם, בין אם באופן פסיבי ובין אם באמצעות העתקה, עשוי להסביר את מבנה הרשתות החברתיות הנוצרות בקרב מינים רבים. במחקר שהתפרסם בכתב העת Science מראים החוקרים, לראשונה בהיקף כה נרחב, שהמודל שלהם הניח נכונה שתהליך הורשה חברתית קובע כיצד ייווצרו ויישמרו הקשרים בין הצאצאים. המחקר גם שופך אור על התפקיד החשוב שהמעמד החברתי ממלא בקביעת המבנה של להקות צבועים וכיצד הוא משפיע על ההישרדות.

כדי לבחון את המודל, ד"ר אילני וד"ר אקצ'יי שיתפו פעולה עם ד"ר קיי הולקמפ מאוניברסיטת מדינת מישיגן. הולקמפ בילתה את 32 השנים האחרונות במעקב אחר צבועים נקודים בקניה. החוקרים בחנו לעומק את הנתונים שאספה הולקמפ, המתעדים קרוב ל-74,000 אינטראקציות חברתיות בין טורפים אלו.

"הקשרים החברתיים בלהקות הצבועים אכן עוברים בהורשה מדור לדור. שפע הנתונים על הצבוע הנקוד שאספה קיי הולקמפ מספק לנו הזדמנות פז לבחון את המודל שפיתחנו לפני מספר שנים," אומר ד"ר אילני. "מצאנו ראיות מוצקות לכך שקשרים חברתיים בין צאצאים דומים לקשרים החברתיים של האם: אם שיש לה קשר חברתי לצבוע אחר יכולה ליצור חיבור בין הצאצא שלה לאותו צבוע ושניהם, בתורם, ייצרו קשר חברתי. גם אחרי שהקשר בין האם לצאצא נחלש באופן משמעותי, הצאצא יישאר קשור לחבריה של האם."

"המעמד חשוב ביותר," מוסיף ד"ר אקצ'יי. "בצבועים נקודים קיימת חברה מטריארכלית. למי שנולד לאם ממעמד נמוך יש סיכויים פחותים לשרוד ולהתרבות." הצאצאים של פרטים בעלי מעמד גבוה יתמודדו עם פחות אילוצים מאשר צאצאים ממעמד נמוך יותר בבחירת שותפיהם החברתיים. החוקרים מצאו שצאצאים לאימהות במעמד חברתי גבוה העתיקו את קשריהן בדיוק גבוה יותר לעומת צאצאים לאימהות במעמד נמוך.

תוצאות המחקר רומזות שהורשה חברתית ממלאת תפקיד חשוב בבניית הרשתות החברתיות של צבועים. נמצא כי בכמה מינים האינטגרציה החברתית קשורה להישרדות גבוהה יותר ולהצלחה בהתרבות. תוצאות המחקר הנוכחי מחזקות את המסקנות כי הן מעידות גם על הקשר בין הורשה חברתית להישרדות הצאצא והאם.

המחקר מדגיש כיצד גורמים אחרים מלבד גנטיקה מובילים לתוצאות בעלות השלכות אבולוציוניות משמעותיות, לרבות הצלחה בהתרבות והישרדות. "מסתבר שהרבה דברים שאנו מניחים כברירת מחדל שהם נקבעים גנטית, תלויים בלחצים סביבתיים וחברתיים," מסכם ד"ר אילני.