Skip to main content
19.07.2021 | י אב התשפא

100 אלף ציטוטים לפרופ' שלמה הבלין

מחקריו של פרופ' הבלין מהמחלקה לפיזיקה עוסקים בהשלכות ויישומים של עקרונות פיזיקליים במערכות מורכבות

תמונה
פרופ' הבלין

ברכות לפרופ' שלמה הבלין מהמחלקה לפיזיקה, שעד כה נספרו 100,000 ציטוטים ממאמריו בכתבי עת מדעיים. 

מספר הציטוטים הוא מדד מקובל להערכת חוקרים באקדמיה המעיד על חשיבות הפרסומים שלהם ועל ריבוים. בשנת 2017 פרופ' הבלין היה המדען הישראלי המצוטט ביותר. על פי Web of Science, הוא נמצא במאיון של המדענים המצוטטים ביותר בעולם.

פרופ' הבלין פרסם למעלה מ-700 מאמרים שזיכו אותו בפרסים חשובים בארץ ובחו"ל. מחקריו עוסקים בהשלכות ויישומים של עקרונות פיזיקליים במערכות מורכבות כמו רשתות חברתיות, רשתות טכנולוגיות ותשתיות, רשתות כלכליות, מערכות אקלים, מערכות ביולוגיות ופיזיולוגיות וכן תפקוד ה-DNA.

בשנות השמונים הוא היה מחלוצי המחקר בתחום של תכונות פיזיקליות של חומרים לא מסודרים תוך שימוש בגיאומטריה פרקטלית, הוא נחשב לבעל תרומה חשובה להבנת התכונות של פיזור אור בתווך ביולוגי ובחקר "חוקי כיול" במערכות מגוונות בטבע המתבטאים בהופעת זיכרון ארוך טווח – תחום בעל משמעות ברפואת לב, הבנת שינוי אקלים ותחומים אחרים. מתחילת המילניום ועד היום נחשב פרופ' הבלין לחוקר פורץ דרך בתחום הפיזיקה הסטטיסטית.