Skip to main content
10.08.2021 | ב אלול התשפא

משפיעים על העתיד המוניציפלי בישראל

מרכז בר-אילן לערים חכמות, יחד עם מרכז השלטון המקומי נבחרו לנהל את קהילת הערים החכמות החדשה שקמה לאחרונה בישראל. שיתוף פעולה זה יביא לשיפור משמעותי בהתמודדות עם האתגרים המוניציפליים בעזרת טכנולוגיות מתקדמות

תמונה
ערים חכמות

תחום הערים החכמות נועד לספק פתרונות חכמים וברי-קיימא לנוכח מגמת העיור, הגידול באוכלוסייה והשינויים הסביבתיים שאנו עדים להם בכל העולם.

קהילת הערים החכמות בישראל היא אחת מכמה קהילות חדשנות המוקמות כעת ביוזמת משרד הפנים, רשות החדשנות ומשרד הדיגיטל הלאומי. שני הגופים שזכו במכרז הממשלתי להקמת קהילת הערים החכמות וניהולה הם מרכז בר-אילן לערים חכמות ומרכז השלטון המקומי. שני הגופים האלה כבר מנהלים בפועל קהילות גדולות של בעלי עניין בתחום הערים החכמות, וקהילת הערים החכמות החדשה היא הזדמנות לשילוב כוחות, מינוף הפעילות, איגום משאבים וקידום נושא הערים החכמות בישראל.

תחום הערים החכמות מתפתח במהירות לנוכח תהליך העיור המואץ, הצפיפות ושינוי האקלים. למעלה ממחצית מאוכלוסיית העולם כבר חיה בערים, ולפי מחקר של האו"ם, עד שנת 2050 כשני שלישים מאוכלוסיית העולם יתגוררו בערים. בעיות תנועה וחניה, זיהום אויר, אירועי אקלים קיצוניים ופסולת הופכים את החיים בעיר לקשים יותר. הרשויות המקומיות מתמודדות עם אתגרים אלה ונוספים, הכוללים שמירה על ביטחון התושבים, דאגה לרווחתם ובריאותם, שליטה במערכות מורכבות לניהול העיר ועוד. בחלק ניכר מהאתגרים ניתן לטפל באמצעות חדשנות, המבוססת בעיקרה על טכנולוגיה. תחום הערים החכמות עוסק באנרגיה, בריאות, איכות הסביבה, תחבורה, חינוך, שירות לתושב, פינוי אשפה ונושאים נוספים.

מרכז בר-אילן לערים חכמות, שינהל את קהילת הערים החכמות בישראל לצד מרכז השלטון המקומי, הוא גוף ייחודי, שאינו קיים במוסדות אקדמיים אחרים בישראל. המרכז לערים חכמות, שהקים לפני ארבע שנים וחצי פרופ' איל יניב מבית הספר למנהל עסקים בבר-אילן, מחבר בין חברות טכנולוגיה, רשויות מקומיות וחוקרים כדי לקדם מחקר משתוף בתחום הערים החכמות. קמפוס האוניברסיטה משמש כבר כמעבדה חיה להתנסות, מחקר והדגמה של פתרונות לערים חכמות. מרכז השלטון המקומי הוא הגוף המאגד את כל הרשויות המקומיות בישראל, מקדם את ענייניהן בפני מוסדות השלטון, וכבר פועל בשדה הערים החכמות ומשקיע בפעולות מקדמות חדשנות באופן רוחבי.

השילוב בין מרכז השלטון המקומי ובין מרכז בר-אילן לערים חכמות מבטיח ניהול של קהילה רחבה ומתכללת, שתקדם באופן משמעותי את תחום הערים החכמות בישראל. מנהלת קהילת הערים החכמות מורכבת מנציגי מרכז בר-אילן לערים חכמות, פרופ' איל יניב ואבי וגנר, ונציגי מרכז השלטון המקומי. מנהלי הקהילה הם איילת ספיר, דוקטורנטית במנהל עסקים החוקרת את נושא שיתוף הציבור הנמצא בליבת הערים החכמות, ורן גולדשטיין מנהל מרכז בר-אילן לערים חכמות.

חזון קהילת הערים החכמות בישראל הוא שיפור איכות החיים של תושבי הרשויות המקומיות. הקהילה שואפת להיות הגוף המוביל בארץ בחיבור מרכיבי האקוסיסטם המקומי לצורך סיוע בקידום התחום מול הרשויות המקומיות. הקהילה תסייע לחברות הטכנולוגיה בתחום להרחיב את פעילותן בישראל, לתרום לקביעת מדיניות בתחום הערים החכמות ולשמש כפלטפורמה לגיוס משאבים לטובת הקהילה. הקהילה תפעל ליצור רשת של קשרים בינלאומיים לטובת חברותיה.

בקמפוס בר-אילן ניתן להבחין באלמנטים מתחום הערים החכמות כמו רכב הסעות אוטונומי שנמצא בשלבי פיילוט לצד מערכת הסעות פנימית בכלי רכב אנושיים, קירות ירוקים (גינות אנכיות), מערכות השקיה חכמה, מערכות לייצור חשמל מאנרגיית השמש וניסויים בתחום התחבורה והחניה. למחקר יש חלק משמעותי בתחום הערים החכמות: הוא מצד אחד תורם לפיתוחן ומצד שני מדענים עשויים ליהנות מהנתונים הנאספים דרך מערכות הערים החכמות, שאותם הם יכולים לנתח וליישם הן בתחום הערים החכמות והן בתחומים אחרים. שקיפות נתונים היא אחת ממטרות תוכנית העבודה של קהילת הערים החכמות.