Skip to main content
כלכלה-מינהל עסקים
תואר ראשון
הפקולטה למדעי החברה | כלכלה

כלכלה - מנהל עסקים

התוכנית לתואר ראשון בכלכלה - מנהל עסקים מקנה לסטודנטים ידע כלכלי ברמה אקדמית המיועד לתפקידי מנהל וארגון. התוכנית כוללת, בנוסף ללימודי הכלכלה, לימודים במנהל עסקים בתחום המימון, השיווק, החשבונאות המנהלית והניהול הכלכלי.

הסטודנטים שלנו