Skip to main content
29.08.2021 | כא אלול התשפא

שיפור האבחנה של מחלות דם

מחקר בפקולטה לרפואה עוסק באיתור ופיתוח סמני דם חדשים לצורך שיפור האבחנה של מחלות דם ומחלות אחרות

תמונה
גידולי דם

ד"ר דוד אזולאי מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר-אילן והמרכז הרפואי לגליל עוסק באיתור ואפיון גידולי דם באמצעות Flow cytometry (FC), שיטה המשמשת לאפיון ומדידה של תכונות כימיות ופיזיקליות של אוכלוסיות תאים או חלקיקים. עיקר המחקר של ד"ר אזולאי עוסק באיתור ופיתוח סמני דם חדשים לצורך שיפור האבחנה של מחלות דם ומחלות אחרות.

BDNF הוא גורם גדילה עצבי חשוב להתפתחות מערכת העצבים, שאותו חוקר ד"ר אזולאי שני עשורים כמעט. BDNF פועל במערכת העצבים המרכזית וההיקפית, תורם להישרדות תאי עצב ותורם לגדילה ולהתמיינות של תאי עצב חדשים ושל סינפסות (אזורי המפגש בין תא עצב ובין תא אחר). בשנים האחרונות, חוקרים שונים בעולם הבינו כיBDNF אינו מתבטא ומתפקד רק במערכת העצבים אלא יש לו תפקידים במערכות נוספות בגופנו, לדוגמה מטבוליזם והשמנה, מערכת החיסון והקרישה. במאמר האחרון שפרסמו ד"ר אזולאי ושותפו ד"ר נתנאל הורוביץ מבית החולים רמב"ם בכתב העת היוקרתי Blood Reviews, נסקרו כל העבודות שבוצעו עד כה וחקרו את ביטוי BDNF בתאי דם וברקמות שבהן נוצרים ומתפתחים תאי הדם. נוסף על כך נסקרו העבודות שחקרו את תפקידיו והשפעותיו של BDNF בגידולים הסרטניים השונים בדם.

החוקרים מצאו כי בעוד שחלק מהעבודות מציגות אתBDNF כגורם פתוגני התורם להתפתחות ושרידות תאי הגידול הסרטני ברמה התאית, עבודות אחרות, בהן עבודות של ד"ר אזולאי וד"ר נתנאל, מציגות את BDNF כגורם הקשור להטבה במצבם של החולים במהלך מחלה ובתגובה לטיפול. מכיוון ש-BDNF ידוע כגורם המעודד יצירה והתמיינות של תאי חיסון מהסוגים B ו-T, החוקרים משערים שההטבה במצב החולים מתאפשרת דרך חיזוק הפעילות החיסונית שלהם כנגד הגידול. נוסף על כך הם הראו ש-BDNF מפריע לביטוי קולטן חשוב לנדידת תאים סרטניים לנישות שבהן הם מתרבים ומתחמקים מהטיפול, כך שיתכן שהוא גורם להם להיות פגיעים יותר.

תרומתו העיקרית של המאמר הייתה בהצגת תמונה רחבה ומאוזנת יותר באשר להשפעותיו של BDNF בגידולים סרטניים של מערכת הדם, תוך הצעת כיווני מחקר חדשים על השפעות מטיבות דרך קולטנים חדשים, הן על פני תאי דם תקינים והן על פני תאים סרטניים, ובאמצעות מערכות שונות המתפקדות במיקרו סביבת הגידול.

ד"ר דוד אזולאי: "גיליתי שחקר גורם מסוים מזוויות ורזולוציות שונות עשוי לחשוף כיווני השפעה שונים ואף מנוגדים. פרקטית, יהיה לא נכון לנטרל את הפקטור, אלא להשתמש בו כסמן מעבדתי לצורך התאמת טיפול מיטבי לחולים, ואולי במצבים מסוימים אף לגרום להגברתו בחולים. ניתן לעשות זאת על ידי תכשירים שונים אך גם באמצעים טבעיים כמו פעילות גופנית".