Skip to main content
26.07.2022 | כז תמוז התשפב

הכירו את פרופ' אסף פאר

תמונה
פרופ' אסף פאר

איך ניתן להסביר פיצוצים של כוכבים, המשחררים אנרגיה בצורת קרני גמא? האם ניתן להוציא אנרגיה מחורים שחורים? הכירו את פרופ' אסף פאר מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר-אילן, שמחקרו עוסק בסילונים היחסותיים (סילוני חומר הנעים במהירויות הקרובות למהירות האור ופולטים קרינת גמא) בסביבתם של חורים שחורים. מחקרו מתמקד בהרכבם של הסילונים האלה, בדינמיקה שלהם ובתהליכי הקרינה המובילים ליצירת סיגנל אלקטרומגנטי וסיגנלים נוספים, כגון קרניים קוסמיות, ניטרינים (חלקיקים הנפלטים מהשמש) וגלי כבידה.

המחקר של פרופ' פאר משלב פיזיקה בסיסית של יצירת הסילונים עם ניתוח תוצאות תצפיתיות המגיעות מלוויינים ייעודיים ליצירת תמונה כוללת של המערכות השונות. "כסטודנט התלבטתי בתחום המחקר," מספר פרופ' פאר. "בזמן התואר השני עבדתי בתחום של פיזיקה כימית בפרויקט ניסיוני על לייזרים. בתואר השלישי החלטתי לעבור לעבודה תיאורטית באסטרופיזיקה. הנימוק ששכנע אותי היה רוחב היריעה – התחום כולל התעמקות במגוון נושאים שונים בפיזיקה: יחסות, דינמיקה, חשמל, פלסמה, תהליכים גרעיניים, תהליכי קרינה ועוד ועוד. בנוסף, התחום חם מאוד - ישנו מספר עצום של טלסקופים ולוויינים ייעודיים, רק מיעוטם מוכר לקהל הרחב (כגון, טלסקופ החלל ״האבל״, או גלאי גלי הכבידה). התחום משופע בזרימת נתונים חדשים ומפתיעים המבטיחים זרימה שוטפת של רעיונות. לראיה, ב-10 השנים האחרונות, הוענקו ארבעה פרסי נובל בתחום האסטרופיזיקה".

פרופ' פאר הוא בוגר תוכנית ״תלפיות״ של צה״ל. לתארים השני והשלישי למד במכון וייצמן ובהמשך השתלם באוניברסיטת אמסטרדם שבהולנד, במכון החלל האבל, באוניברסיטת ג׳והנס-הופקינס בארה״ב ובאוניברסיטת הרווארד. הוא היה איש סגל באוניברסיטת קורק באירלנד, עד חזרתו לארץ לשם פתיחת תחום האסטרופיזיקה בבר-אילן. בשנים האחרונות קיבל פרופ' פאר מספר מלגות, החשובה שבהן היא מלגת ERC מטכם האיחוד האירופי, שאפשרה לו לפתוח קבוצת אסטרופיזיקה גדולה בבר-אילן.

למסלול תוכנית הלימודים לתואר ראשון בפיזיקה באוניברסיטת בר אילן>>>

למסלול תוכנית הלימודים לתואר ראשון בפיזיקה חישובית קוונטית באוניברסיטת בר אילן>>>