Skip to main content
14.09.2021 | ח תשרי התשפב

מסנני אוויר נגד קורונה באוטובוסים

הטכנולוגיה האנטי בקטריאלית שפותחה בבר-אילן, מיושמת בהסעות ילדים לבתי הספר

תמונה
אוטובוס

אחד מאתגרי הקורונה הוא החשש להדבקה בחללים סגורים. החשש הזה מעסיק את משתמשי התחבורה הציבורית וכמובן גם נהגות ונהגים. מסנן שפותח באוניברסיטת בר-אילן מעלה משמעותית את ביטחון הנוסעים באוטובוסים, וכעת הוא נכנס לראשונה לשימוש בהסעות של תלמידים לבית הספר.

הטכנולוגיה האנטי בקטריאלית שעליה מבוססים המסננים היא סונו-כימית, כלומר גורמת לכך שתגובות כימיות יואצו באמצעות שימוש בגלי קול אולטרה-סוני. פרופ' אהרון גדנקן מהמכון לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן הוא מחלוצי התחום בישראל. 

המסננים החדשניים הותקנו במערכות המיזוג של עשרות אוטובוסים, המשמשים להסעת תלמידים במועצה האזורית גן רווה. המסנני קוטלים באופן אקטיבי נגיפים וחיידקים וצפויים לצמצמם מאוד את החשש להידבקות בקורונה ובמחלות זיהומיות אחרות המועברות באוויר. העקרון ההגנה של המסננים הוא נטרול יכולת ההתרבות של הנגיפים. יעילותם נבדקה במעבדות בישראל ובחו"ל ונמצא שרמתה מגיעה ל-99.3% בנטרול נגיפים ו-100% בנטרול חיידקים. הטכנולוגיה יעילה לא רק לאוטובוסים, אלא לחללים סגורים מסוגים שונים כמו כלי רכב ומבנים, והשימוש בה, מעבר ליתרון הבריאותי, גם מונע ריח רע שמקורו במיזוג.