Skip to main content
14.10.2021 | ח חשון התשפב

בדיקת קורונה מהירה באמצעות דגימת רוק

משרד הבריאות בוחן טכנולוגיה חדשה שפותחה בבר-אילן לבדיקת קורונה לא פולשנית ומהירה

תמונה
בדיקות

פיילוט לתיקוף בדיקת קורונה שפותחה באוניברסיטת בר-אילן החל לאחרונה בשיתוף המעבדה המרכזית לנגיפים במשרד הבריאות. יתרונותיה של הבדיקה החדשה היא השימוש בדגימת רוק בלבד הנלקחת ללא מטוש, כן מהירות בקבלת התוצאות. בדיקה זו עשויה להחליף את בדיקת ה-PCR הנוכחית.   

את הטכנולוגיה פיתח ד"ר עמוס דניאלי מהפקולטה להנדסה ומהמכון לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים, והיא הוכיחה את יעילותה כבר בשלביו הראשונים של משבר הקורונה.  בדיקת הקורונה החדשה מבוססת על זיהוי אופטי של גורם המחלה והפיתוח החדש הוא למעשה טכנולוגיה המצטרפת לטכנולוגיה קיימת ומשפרת אותה. הבדיקה מבוססת על סימון הביו-מרקרים (סמנים ביולוגיים המעידים על נוכחות גורם מחלה) בחלקיקים זרחניים וחלקיקים מגנטיים. כשהביו-מרקרים עוברים דרך קרן לייזר הם מחזירים אור והאיתות מעיד על נוכחותם בתמיסה. החידוש הוא הוספת החלקיקים המגנטיים שבעזרתם ניתן למשוך את הביו-מרקרים אל קרן הלייזר, ובכך להעלות את ריכוזם בקרן ולייעל את הבדיקה.

הדיוק והספציפיות של בדיקת הקורונה החדשה דומים לאלה של מכשיר ה-PCR שבו משתמשים היום. השוני הוא ביעילות האופטית של המכשיר החדש שהופכת את מהירות הזיהוי שלו לגבוה פי 150 מזו של PCR. יתרונות נוספים של המכשיר הם שהבדיקה אין מצריכה את השימוש הלא נעים במטוש, כי היא מבוצעת על דגימת רוק. מעבר לזה, ניתן לבצע בעזרת המכשיר גם בדיקות דם וניתן יהיה למנף את הטכנולוגיה לבדיקות לזיהוי גורמי מחלה אחרים. פיתוח זה התאפשר הודות לידע המצטבר במעבדת הדיאגנוסטיקה שעוסקת בפיתוח זיהוי מהיר של גורמי מחלה.

ד"ר עמוס דניאלי פיתח כבר בשלביו הראשונים של משבר הקורונה בדיקת PCR לא פולשנית המבוססת על דגימת רוק במקום שימוש במטוש, ומספקת תוצאות תוך 45 דקות בלבד במקום מספר שעות. בבדיקות שנעשו בתנאי מעבדה באמצעות מכשירים הוצגו נתוני ביצוע ורגישות דומים לאלה שמספקת בדיקת PCR רגילה עם מטוש, שהיא בדיקת הסטנדרט בישראל ובעולם. בפיתוח הבדיקה החדשה שותפים גם המנהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון (מפא"ת) ו-Healthcare Israel במשרד הבריאות.

בבדיקות התיקוף ישתתפו אנשים בגילים שונים שייבדקו הן בשיטה החדשה והן בבדיקת מטוש רגילה לצורך השוואת נוחות ובטיחות וכן לשם השוואה בין תוצאות שני סוגי הבדיקה. הפיילוט יימשך כשבועיים, עד שיושגו מאות בדיקות הנדרשות לתיקוף הטכנולוגיה על ידי הרגולטור.כחלק מהפעילות המשותפת לאיתור ופיתוח טכנולוגיות חדשות להתמודדות עם נגיף הקורונה.