Skip to main content
16.11.2022 | כב חשון התשפג

מה מניע בני נוער ללמוד מקצועות מדעיים?

נערות מהפריפריה מעדיפות את הסיכוי הכלכלי הגלום בהם, לעומתן נערות מהמרכז מחשיבות יותר את העניין האישי

תמונה
girls

מה מניע נערים ונערות במרכז ובפריפריה לבחור במסלול הלימודים הטכנולוגי־מדעי, הכולל את המקצועות פיזיקה, מדעי המחשב, רובוטיקה וחמש יחידות מתמטיקה, ונחשב למאתגר במיוחד? זוהי השאלה העומדת במרכז מחקרה של רביטל דואק, דוקטורנטית בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר־אילן.

לכל המידע על התוכנית לתואר ראשון במדעי המחשב>>>

במחקר האיכותני, ראיינה החוקרת 41 בני נוער ובנות נוער יהודים שאינם חרדים ולמדה מה הוביל אותם לבחירה במסלול הלימודים. התוצאות מעלות תמונת מצב שונה למדי בהיבט המגדרי בין פריפריה ובין מרכז.

הן הנערות והן הנערים מהפריפריה בחרו במסלול הטכנולוגי-מדעי משיקולים אינסטרומנטליים ומתוך שאיפה לתגמול כלכלי בהמשך דרכם כבוגרים בשוק ההייטק המקושר להכנסה גבוהה. במרכז לעומת זאת היו הבדלים משמעותיים במניעים בין נערים ובין נערות.

נערות שבחרו במסלול זה סיפרו על מניעים של מיצוי אישי ואילו אצל הנערים המניעים היו מעורבים וכללו הן סיבות אינסטרומנטליות והן מיצוי אישי.

הממצאים מלמדים על צמצום פער מגדרי בפריפריה אך על העמקתו במרכז, המבוסס יותר. לדברי החוקרות, המשמעות היא שהדומיננטיות הגברית בשוק ההייטק תישמר, ויש לטפח לימודי מדע וטכנולוגיה בפריפריה, שבה שיעור תלמידי ותלמידות המדעים נמוך, ולעודד נערות לבחור במקצועות אלה במרכז, שממנו מגיעים רוב אנשים ההייטק בישראל.

מלגת פריפריה - כל המידע על מלגה לתושבי בני הפריפריה>>>

המחקר בוצע בהנחיית פרופ' רונית קרק מבר-אילן וד"ר סווטלנה צ'אצ'אשווילי־בולוטין מהמרכז האקדמי רופין.

לקריאה נוספת