Skip to main content
פסיכולוגיה
תואר ראשון
הפקולטה למדעי החברה | פסיכולוגיה

פסיכולוגיה

הפסיכולוגיה עוסקת בשאלות יסוד שנוגעות לכל מה שקורה לנו, לאנשים שסביבנו ולבני האנוש כולם. הלימודים מעניקים כלי טיפול המספקים מענה לקשת רחבה של בעיות נפשיות, חינוכיות והתנהגותיות, ומסייעים לנו להבין טוב יותר את סביבת חיינו.

הסטודנטים שלנו