Skip to main content
דו-חוגי מובנה בלימודי המזרח התיכון והיסטוריה כללית
תואר ראשון
הפקולטה למדעי היהדות | לימודי המזרח התיכון
הפקולטה למדעי הרוח | היסטוריה כללית

לימודי המזרח התיכון עם היסטוריה כללית - דו-חוגי מובנה

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון בלימודי המזרח התיכון עם היסטוריה כללית משלבת בין שני התחומים: לימודי המזרח התיכון עוסקים בהיסטוריה הפוליטית, החברתית והכלכלית של האזורים הערביים והמוסלמים של המזרח התיכון, החל מהופעת האסלאם במאה השביעית ועד לימינו; וההיסטוריה הכללית עוסקת בתיאור העבר מתחילת התרבות האנושית ועד ימינו.

הסטודנטים שלנו