Skip to main content
דו-חוגי מובנה בהיסטוריה כללית ומדעי המדינה
תואר ראשון
הפקולטה למדעי הרוח | היסטוריה כללית
הפקולטה למדעי החברה | מדעי המדינה

היסטוריה כללית עם מדעי המדינה - דו-חוגי מובנה

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון בהיסטוריה כללית עם מדעי המדינה משלבת בין שני התחומים: ההיסטוריה הכללית עוסקת בתיאור העבר מתחילת התרבות האנושית ועד ימינו; ולימודי מדעי המדינה מקנים לסטודנטים ידע והבנה בנושאים הקשורים בחקר מוסדות ותהליכים מדיניים.

הסטודנטים שלנו