Skip to main content
17.05.2023 | כו אייר התשפג

התוכנית לחילופי סטודנטים

רוצים לחוות לימודים באוניברסיטה בחו"ל? הצטרפו לתוכנית לחילופי סטודנטים

תמונה
paris

נפתחה ההרשמה לתוכנית חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות מחו"ל, לסמסטר ב' תשפ"ד

ביום שלישי, 23 במאי 2023 בשעה 18:00, יתקיים מפגש בזום על אודות התוכנית

התוכנית לחילופי סטודנטים מאפשרת ללמוד למשך סמסטר באחד מהמוסדות האקדמיים המובילים בחו"ל, להרחיב אופקים וליצור קשרים חברתיים ואקדמיים. 

במסגרת החילופים ניתן גם לצאת לתוכנית ארסמוס+ המאפשרת מוביליות של סטודנטים למוסדות אירופיים.

תאריך אחרון להרשמה לתוכנית – שישי, 14 ביולי 2023, כ"ה בתמוז תשפ"ג

למידע על התוכנית וקישור למפגש