Skip to main content
02.08.2022 | ה אב התשפב

התוכנית לחילופי סטודנטים

רוצים לחוות לימודים באוניברסיטה בחו"ל? הצטרפו לתוכנית לחילופי סטודנטים

תמונה
paris

התוכנית לחילופי סטודנטים מאפשרת ללמוד למשך סמסטר באחד מהמוסדות האקדמיים המובילים בחו"ל, להרחיב אופקים וליצור קשרים חברתיים ואקדמיים. במסגרת החילופים ניתן גם לצאת לתוכנית ארסמוס+ המאפשרת מוביליות של סטודנטים למוסדות אירופיים וכוללת מלגת נסיעה ושהייה.

מחזור היציאה הקרוב לחו"ל יתקיים בסמסטר ב' תשפ"ג. תאריך אחרון להרשמה לטובת יציאה בסמסטר ב' הוא יום רביעי, 31 באוגוסט 2022, ד' באלול תשפ"ב להרשמה ישירה  

את המידע המלא על התוכנית, על האוניברסיטאות מחו"ל, המשתתפות בתוכנית תוכלו לקבל  באתר בית הספר הבינלאומי והתוכנית לחילופי סטודנטים