Skip to main content
26.01.2022 | כד שבט התשפב

התוכנית לחילופי סטודנטים

רוצים לחוות לימודים באוניברסיטה בחו"ל? הצטרפו לתוכנית לחילופי סטודנטים

תמונה
paris


התוכנית לחילופי סטודנטים מאפשרת ללמוד למשך סמסטר באחד מהמוסדות האקדמיים המובילים בחו"ל, להרחיב אופקים וליצור קשרים חברתיים ואקדמיים. התוכנית פתוחה לרישום עד יום חמישי, 10 בפברואר 2022, ט' באדר א' תשפ"ב.
 
פרטים על התוכנית תוכלו לקבל במפגשי "דלת פתוחה לחילופי סטודנטים" שיתקיימו כל יום שלישי בשעה 14:00. 

במפגש תוכלו לשאול את כל השאלות שמעניינות אתכם על האפשרויות לחילופי סטודנטים בחו"ל בשנת הלימודים תשפ"ג, על תוכניות הלימוד הכלולות בתוכנית החילופים, על היעדים והאוניברסיטאות המוצעות במסגרת ההסכמים עם בית הספר הבינלאומי של אוניברסיטת בר-אילן.

למפגשי הדלת הפתוחה בימי שלישי בשעה 14:00 

לאתר בית הספר הבינלאומי והתוכנית לחילופי סטודנטים