Skip to main content
27.12.2022 | ג טבת התשפג

התוכנית לחילופי סטודנטים

רוצים לחוות לימודים באוניברסיטה בחו"ל? הצטרפו לתוכנית לחילופי סטודנטים

תמונה
paris

נפתחה ההרשמה לתוכנית חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות מחו"ל, לשנת תשפ"ד.

התוכנית לחילופי סטודנטים מאפשרת ללמוד למשך סמסטר באחד מהמוסדות האקדמיים המובילים בחו"ל, להרחיב אופקים וליצור קשרים חברתיים ואקדמיים. 

במסגרת החילופים ניתן גם לצאת לתוכנית ארסמוס+ המאפשרת מוביליות של סטודנטים למוסדות אירופיים.

תאריך אחרון להרשמה לתוכנית - שישי, 3 בפברואר 2023, י"ב בשבט תשפ"ג

למידע המלא על התוכנית ולהרשמה