Skip to main content
26.05.2022 | כה אייר התשפב

פרס הנשיא לתלמידי ותלמידות דוקטורט

53 דוקטורנטיות ודוקטורנטים יזכו בפרסי נשיא האוניברסיטה על פרסום מאמרים בכתבי עת מדעיים

תמונה
פרס הנשיא

ב-31 במאי יתקיים באוניברסיטת בר-אילן טקס הענקת פרסי הנשיא.

53 דוקטורנטיות ודוקטורנטים במדעי האדם יקבלו את הפרס כהוקרה על פרסום מאמרים בכתבי עת מדעיים מוכרים.

פרס הנשיא מוענק לדוקטורנטים כעידוד לפרסום מאמרים, שבו רואה האוניברסיטה מרכיב חשוב בפעילות המדעית. בטקס הקרוב, החמישי במספר, יהיו בין מקבלי הפרס שתי דוקטורנטיות שפרסמו השנה ארבעה מאמרים, ועוד 7 שפרסמו שני מאמרים. 

לפרסום מאמרים המפרטים את הרקע למחקר, שיטות העבודה, התוצאות והמסקנות, חשיבות עליונה בעולם המדעי. באמצעות פרסומים אלה יכולים חוקרים וסטודנטים ללמוד זה מזה ולהתעדכן באופן רציף ועצמאי על הנעשה בתחומי העניין שלהם. פרסומים מסוג זה הם מרכיב חשוב במסלול ההתקדמות של חוקרות וחוקרים המעוניינים להמשיך את דרכם באקדמיה, בכל התחומים ובכל הפקולטות והמחלקות.

יתרה מזאת, פרסומים מדעיים שעברו שיפוט עמיתים (כלומר נסקרו על ידי מומחים בתחום ונמצאו כראויים לפרסום לאור איכותם, חדשנותם ותרומתם המדעית) משמשים גם קובעי מדיניות ומקבלי החלטות ואף את מערכות המשפט והחוק.

הבאת מאמר לפרסום כרוכה בעבודה מאומצת הן בשלב ביצוע המחקר והן בשלב הכתיבה, היא דורשת יכולות אנליטיות, יצירתיות ובקיאות בשדה המחקר, ועשויה להימשך חודשים רבים ואף שנים. מסיבה זאת אוניברסיטת בר-אילן משקיעה משאבים בעידוד חוקרות וחוקרים צעירים לכתוב ולפרסם בכתבי עת מובילים ומעניקה בסוף כל סמסטר פרסים לדוקטורנטים שפרסמו מאמרים.

מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים - הגשת מועמדות>>>