Skip to main content
16.08.2023 | כט אב התשפג

יעוץ אישי בזום בנושאי "מדע פתוח"

השירות החדש מסייע לחוקרות ולחוקרים באוניברסיטה בשאלות הקשורות במדע פתוח ופרסום בגישה פתוחה

תמונה
גישה

שירות חדש באוניברסיטת בר-אילן יסייע לחוקרות ולחוקרים בשאלות הקשורות למדע פתוח ולפרסום מידע מחקרי בגישה פתוחה. במפגשים האישיים שייערכו בזום יוכלו המשתתפים ללמוד איך לשתף את תוצרי מחקריהם עם חוקרים וחוקרות בארץ ובעולם, כיצד לפרסם בגישה פתוחה ללא עלות, איך לנהל ולהנגיש נתוני מחקר, באיזה אופן להימנע מפרסום בכתבי עת 'טורפים, מהי מדיניות הפרסום בגישה פתוחה של גופים מממני מחקר ועוד.

בבר-אילן פועל צוות ייעודי מטעם לשכת נשיא האוניברסיטה ומערך הספריות והמידע המקדם מדע פתוח בקרב חוקרות וחוקרים באוניברסיטה. ליישום מתודה של מדע פתוח בניהול המחקר יש ערך מוסף  רב לחוקרים, כמו הגדלת מספר הציטוטים, חשיפה רחבה יותר של המחקר ויצירת הזדמנויות לשיתופי פעולה בינלאומיים. כמו כן, למחקר יש אימפקט מהיר יותר בזכות האפשרות להבנות על מחקר קיים ולהגיע לתוצאות בזמן קצר.

ד"ר שמחה מאיר, מרכזת פרויקטים בלשכת הנשיא, אומרת כי חזון המדע הפתוח, הוא חלק ממגמה עולמית להפיכת המחקר המדעי לנגיש לכל: לחוקרים באקדמיה, לחוקרים בתעשייה ובארגונים חוץ-אקדמיים ולציבור הרחב שמוצא עניין במחקרים. הוא כולל בתוכו את כל שלבי המחקר המדעי, מאיסוף הנתונים, דרך עיבודם וניתוחם ועד לשלב הפרסום. יישום של פרקטיקות מדע פתוח מקדמות מאד את המחקר ומעצימות את ההישגים המדעיים. כמו כן שיתוף נתוני מחקר יוצר שקיפות ומגביר את האמינות במדע , וכן מגדיל את הפרודוקטיביות בעידן של משאבים מוגבלים. "בר-אילן הצטרפה זה כבר למגמה העולמית. חוקרים המקבלים מימון מחו"ל למחקרים שלהם, בעיקר מאירופה ומארה"ב, מחויבים לעמוד בכללי הגישה הפתוחה לתוצרי מחקר, והמטרה שלנו היא לספק להם תמיכה וכלים לעשות זאת. מפגשי הייעוץ בזום נועדו לשם כך".

למפגשי ייעוץ אישיים היכנסו לזום בכל יום חמישי בין 13:00-12:00 החל מה-7.9.23