Skip to main content
25.04.2024 | יז ניסן התשפד

מקדמים מיזמים חברתיים

היחידה ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל מזמינה סטודנטים וחברי סגל להגיש בקשות למימון מיזמים חברתיים שישפרו את איכות חייהם של אנשים מאוכלוסיות פגיעות. השנה, מבקשת היחידה לתמוך גם בנפגעי ונפגעות המלחמה

תמונה
kol kore

לקראת שנת הלימודים תשפ"ה, היחידה למיזמים חברתיים ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל ז"ל, ממשיכה לתמוך במיזמים חברתיים והתנדבותיים באוניברסיטה. המיזמים בהם תומכת היחידה מקדמים  אוכלוסיות רגישות ופגיעות בישראל, ובהם קהילות בפריפריה, קשישים, נפגעי ונפגעות אלימות במשפחה, אנשים עם מוגבלויות, מתמודדי נפש, ילדים עם צרכים מיוחדים ואנשים המצויים במצוקה כלכלית. השנה, תרצה היחידה לכלול גם מיזמים המסייעים לנפגעי ונפגעות המלחמה בעקבות אובדן, טראומה או היעדר הבית ופירוק הקהילה.

זו השנה השמינית לפעילות היחידה, ובמסגרתה יצאו לפועל כ-45 מיזמים שסייעו למגוון אוכלוסיות בדרכים מקוריות ויצירתיות. בכל שנה נבחרים מיזמים חדשים וכן מיזמים הממשיכים את פעילותם מהשנים שעברו.

יש לכם מיזם התנדבותי מתאים? קול קורא להגשת מיזמים ליחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל ז"ל מתפרסם לקראת סיומה של כל שנת לימודים אקדמית.

מוזמנים להגיש בקשה: חברי סגל אקדמי ומנהלי, כלל העובדים באוניברסיטה המעוניינים לקדם פרויקט תחת אחת המחלקות בה, וכן סטודנטים מכל המחלקות ומכל התארים. 

עדיפות תינתן: למיזמים התנדבותיים הרותמים את הערך המוסף של האקדמיה, למיזמים עם פוטנציאל השפעה משמעותי, וליזמים עם רזומה מרשים בתחום המיזם המוצע. 

משך המיזם: שנה ויותר. 

המימון שינתן למיזם הוא עד 60,000 שקלים. סכום המימון הסופי יקבע על ידי הוועדה.

לפרטים נוספים ולהגשת בקשה 

המועד סופי להגשת הפניות: כ"ו בתמוז תשפ"ד, 1 באוגוסט 2024

ד"ר יאיר צדוק ויל היה ביוכימאי בוגר בר-אילן, שהמשיך ללימודי דוקטורט ופוסט-דוקטורט באוניברסיטאות ברקלי ושיקגו, ובשובו לישראל היה למדען הראשי של חברת אסם. כחלק מעיסוקיו הציבוריים היה ד"ר ויל חבר בחבר הנאמנים של בר-אילן. לאחר מותו של ד"ר ויל, החליטה משפחתו להנציח את זכרו בהקמת היחידה למיזמים חברתיים בבר-אילן כדי לעודד התנדבות בקהילת האוניברסיטה ולרתום את משאבי המוסד האקדמי לטיפוח החברה הישראלית על כל גווניה. 

מיזמי התוכנית נותנים הזדמנויות יוצאות דופן לאנשים מאוכלוסיות פגיעות להשתלב באקדמיה, ליהנות ממשאביה ולהתפתח, אך הם גם הזדמנות עבור סטודנטים וסטודנטיות לשלב לימודים עם פעילות מעשית, להתקרב לחברה ולהשפיע עליה.

לפרטים נוספים ולהגשת בקשה