Skip to main content
29.07.2021 | כ אב התשפא

מקדמים מיזמים חברתיים

היחידה ע"ש ויל מקדמת מיזמים המשפיעים על איכות חייהם של אנשים מאוכלוסיות פגיעות

תמונה
kol kore

מאז שקמה היחידה, פעלו במסגרתה עשרות מיזמים הנעזרים במדע לקידום אוכלוסיות פגיעות. לדוגמה, במחלקה לכימיה הוקם פרויקט "חינוך דרך המדע" המאפשר לבני ובנות נוער מהמעמד הבינוני והנמוך ללמוד את ענפי המדע השונים, להשתתף בניסויים ולהכיר את האוניברסיטה, את המדע והיצירתיות שבו את עולם המחקר וכך לעודד אותם לרכוש השכלה. במחלקה לפסיכולוגיה נפתחה תוכנית לתמיכה באימהות יחידניות וילדיהן, מתוך ההבנה שלקבוצה זאת יש מצד אחד קשיים ייחודיים ומצד שני פעמים רבות אין את היכולת למממן טיפול פסיכולוגי יקר. אגף משאבי האנוש של האוניברסיטה משלב בתמיכת הקרן אנשים על הרצף האוטיסטי כעובדי אוניברסיטה בשכר, ולשם כך הוקם סניף של אלו"ט בקמפוס. הפרויקט מאפשר למשתתפים להשתלב בשוק העבודה בסביבה מוגנת ולמערכת האוניברסיטאית ליהנות מעבודתם של המועסקים המיוחדים. המחלקה למוזיקה מפעילה שני פרויקטים – "יחד שרים" ו"יחד מתופפים" – שבהם אנשים עם צרכים מיוחדים עושים מוזיקה ביחד בהדרכת סטודנטים וסטודנטיות ובליווי של תרפיסטית במוזיקה. הפקולטה לרפואה בצפת הקימה קבוצה לאורח חיים בריא בנהריה המיועדת לחולי סוכרת ומופעלת על ידי סטודנטים וסטודנטיות לרפואה ומלווה על ידי פסיכולוגית רפואית. בבית הספר לחינוך והחוג המשולב למדעי החברה נולד מיזם לטיפוח קשר בין דורי בין צעירים לקשישים, שבמסגרתו גם הועברה סדרת הרצאות של גרונטולוגים. היחידה ללימודי מגדר מפעילה את תוכנית "צעירות באקדמיה,  היוצרת גשר בין אוניברסיטת בר-אילן ובין בתי ספר בחברה הערבית ומעצימה נשים.

ד"ר יאיר צדוק ויל היה ביוכימאי בוגר בר-אילן, שהמשיך ללימודי דוקטורט ופוסט-דוקטורט באוניברסיטאות ברקלי ושיקגו, ובשובו לישראל היה למדען הראשי של חברת אסם. כחלק מעיסוקיו הציבוריים היה ד"ר ויל חבר בחבר הנאמנים של בר-אילן. לאחר מותו של ד"ר ויל, החליטה משפחתו להנציח את זכרו בהקמת היחידה למיזמים חברתיים בבר-אילן כדי לעודד התנדבות בקהילת האוניברסיטה ולרתום את משאבי המוסד האקדמי לטיפוח החברה הישראלית על כל גווניה.

תודות לתמיכת הקרן בית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה מפעיל ניידת לבדיקות ותיקון ראייה בפריפריה ובקהילות מוחלשות. במסלול לחינוך מיוחד נפתחה תוכנית לקידום סטודנטים עם צרכים מיוחדים באמצעות הוראה מתקנת. גם בפקולטה למשפטים החלה תוכנית "אקדמיחד" המציעה לימודי תעודה ואנשים עם צרכים מיוחדים.

מיזמים אלה ורבים אחרים נותנים הזדמנויות יוצאות דופן לאנשים מאוכלוסיות פגיעות להשתלב באקדמיה, ליהנות ממשאביה ולהתפתח, אך הם גם הזדמנות עבור סטודנטים וסטודנטיות לשלב לימודים עם פעילות מעשית, להתקרב לחברה ולהשפיע עליה.