Skip to main content
21.03.2021 | ח ניסן התשפא

מינויים ופרסים לחברי סגל וסטודנטים

חברי הסגל והסטודנטים שקיבלו מינויים יוקרתיים וזכו בפרסים בחודשים האחרונים:

תמונה
campus

לקראת פתיחת סמסטר ב' בשנת הלימודים תשפ"א, רקטור האוניברסיטה, פרופ' אמנון אלבק, פרסם את שמות חברי הסגל והסטודנטים שזכו בפרסים וקיבלו מינויים יוקרתיים בתקופה האחרונה, וברך אותם על הישגיהם:

חברי סגל:

פרופ' מירה ברדה-סעד מהפקולטה למדעי החיים, על מינוייה לנשיאת אילנית, ארגון העל המאגד 33 אגודות ישראליות לביולוגיה ניסויית בישראל.

פרופ' יונתן רבינובץ' מבית הספר לעבודה סוציאלית, על מינויו ל- Fellow, American College of Neuropsychopharmacolo

פרופ' אמריטוס נתן נתניהו מהמחלקה למדעי המחשב על זכייתו ב - SoCG test of time award לשנת 2021 על המאמר The analysis of a simple k-means clustering algorithm משנת 2000 )עם Kanungo, Mount, Piatko, Silverman and Wu

ד"ר אוריאל גלמן מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, זכה בפרס שזר לחקר תולדות ישראל על ספרו "השבילים היוצאים מלובלין: צמיחתה של החסידות בפולין".

פרופ' שרון גנות מהפקולטה להנדסה, מונה ל- IEEE Fellow.

פרופ' אמריטוס אד גרינשטיין מהמחלקה לתנ"ך, שספרו, תרגום של ספר איוב לאנגלית עם מבוא והערות, זכה בפרס של האיגוד למדעי היהדות בצפון אמריקה (בעיקר), בקטגוריה של חקר המקרא, חקר הספרות הרבנית וחקר היהודים בעת העתיקה.

ד"ר מורן דבלה לויט מהפקולטה למדעי החיים, זכתה במלגת אלון לשנה"ל תשפ"ב.

פרופ' צילי דגן מהפקולטה למשפטים, זכתה בפרס חשין לחוקר הבכיר לשנת תשפ"א. 

פרופ' תמר וולף-מונזון מהמחלקה לספרות עם ישראל, מונתה לכהן כחברת הדירקטוריון של הספרייה הלאומית. 

ד"ר ורד טוהר מהמחלקה לספרות עם ישראל, מונתה לכהן כנציגת אוניברסיטת בר-אילן במועצה המדעית של ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י).

פרופ' סיריל כהן מהפקולטה למדעי החיים, מונה לנשיא הארגון הישראלי לחקר הסרטן.

פרו-רקטור, פרופ' מרים פאוסט מהמחלקה לפסיכולוגיה, מונתה לכהן כיו"ר הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי החברה, ניהול ומשפטים של המועצה להשכלה גבוהה.

פרופ' יובל פלדמן מהפקולטה למשפטים, זכה בפרס על שם עו"ד יוסף פתאל למצוינות בחקר המשפט לשנת תשפ"א, בתחום התיאוריות של המשפט (יחד עם פרופ' דוד אנוך מהאוניברסיטה העברית). 

פרופ' אמריטוס יהודה פרידלנדר מהמחלקות לספרות עם ישראל וספרות משווה, מונה לשמש כיו"ר הוועדה העליונה למינוי פרופסורים בתחומי החינוך, הרוח והאמנויות של המל"ג.

ד"ר אריאל רוזנפלד מהמחלקה למדעי המידע, נבחר ליו"ר הכנס האירופאי ה-18 למערכות מרובות סוכנים.

פרופ' שמואל רפאל מהמחלקה לספרות עם ישראל וראש מכון סלטי לחקר הלאדינו, נבחר למזכיר המדעי של האקדמיה הלאומית הישראלית ללאדינו.

פרופ' אמריטה אורה שוורצוולד מהמחלקה ללשון העברית ולשונות שמיות, נבחרה לנשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית ללאדינו.

סטודנטים:

אלישבע ברקוביץ' מהפקולטה להנדסה ואושרית שטוסל (ויגננסקי) מהמחלקה למתמטיקה זכו במלגות לתואר שני מחקרי לנשים מצטיינות בתחומי ההיי-טק, מחזור תשפ"א.

הילה גונן גל מהמחלקה למדעי המחשב, זכו במלגת רוטשילד בתחום מדעי המחשב.

מוריה וולשטיין זלצר מבית הספר לתקשורת זכתה במלגת נשיא המדינה למצויינות ולחדשנות מדעית על הצעתה "אינטראקציות של עיתונאים בטוויטר בזמן בחירות".

לילא סולימאן מהפקולטה למדעי החיים ומלחם למא מהפקולטה לרפואה, זכו במלגה לתואר שני מחקרי לסטודנטים מצטיינים מהמגזר הערבי, מחזור תשפ"א.

ירון קהלני ושירה פילו מהמחלקה לפסיכולוגיה, זכו במלגה לתואר שני מחקרי לאוכלוסיה החרדית מחזור תשפ"א.