Skip to main content
24.03.2022 | כא אדר ב' התשפב

עדכון הנחיות כניסה לקמפוס

סטודנטים שנחשפו לחולים מאומתים יוכלו להגיע לקמפוס לאחר שיקבלו תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן

תמונה
התו הירוק

לאור העלייה החוזרת במקרי ההדבקה בקורונה (ובווריאנטים שלה), ובכדי להקטין את שיעורי ההדבקה בקרב באי הקמפוס אנו מבקשים מכל באי הקמפוס לפעול על פי ההנחיות הבאות:

מחוסנים או מחלימים שנחשפו לחולה מאומת יוכלו להגיע לקמפוס לאחר שביצעו בדיקת קורונה ביתית או מוסדית וקיבלו תוצאה שלילית. מומלץ במקרה זה לבצע בדיקה נוספת 72 שעות לאחר החשיפה. אם התקבלה תוצאה חיובית, יש להיכנס לבידוד ולפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות.

מי שאינם מחוסנים או מחלימים, ונחשפו לחולה קורונה, צריכים להיכנס לבידוד של 5 ימים, ובליל היום החמישי לבצע בדיקה. לאחר קבלת תשובה שלילית יוכלו לחזור לקמפוס.

מי שבביתם אדם חולה קורונה ואינם שומרים על בידוד בתוך הבית, לא יוכלו להגיע לאוניברסיטה אלא עד תום הבידוד, ולאחר שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה.

בכל מקרה, אין להגיע לקמפוס חולים או עם תסמינים.

סטודנטים שיעדרו מסיבות אלה, יש לעדכן את המרצים במצבם כדי שניתן יהיה להקליט עבורם את ההרצאות או לשדרן בשידור חי בזום.

יש לעטות מסיכה בכל זמן בחללים סגורים ובשיעורים.