Skip to main content
05.10.2021 | כט תשרי התשפב

כ-21 אלף סטודנטים ילמדו בבר-אילן בתשפ"ב

אוניברסיטת בר-אילן נערכה להוראה מתקדמת בכיתות הקמפוס ובאופן מקוון

תמונה
opening

כ-21 אלף סטודנטים צפויים להתחיל את לימודיהם באוניברסיטת בר-אילן במהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב. כדי לתת מענה המתאים לכולם, בר-אילן נערכה עם מתווה לימודים חדש המבוסס על הבנת הצרכים המשתנים מבלי להתפשר על האיכות והמצויינות האקדמיים. בין היתר בוצעו התאמות ושינויים במתכונת הלמידה באמצעות כיתות ללמידה היברידית, אפליקציה ייעודית של האוניברסיטה שתלווה את הסטודנטים לכל אורך לימודיהם, וכן מתחם מעונות חדש עם מסעדות ואמפי להופעות.

נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריה צבן, אומר כי חברי הסגל מצפים ונרגשים לפגוש את הסטודנטים בכיתות. "נערכנו להוראה מתקדמת בתוך הקמפוס וגם מחוצה לו, מתוך הבנת המציאות ההיברידית של המרצים והסטודנטים. הכשרנו את הסגל ואנו פועלים כל העת להשתפר ולחדש באמצעות טכנולוגיות הוראה כדי לתת לכולם מענה איכותי ועדכני. אנו רואים בהוראה ההיברידית הזדמנות המאפשרת לנו להנחיל מיומנויות הדרושות בעולם העבודה המודרני ולפתוח עוד יותר מבעבר את שערי הקמפוס לסטודנטים מכל העולם".

המקצועות המבוקשים השנה בקרב המתעניינים ללימודים בבר-אילן הם: רפואה, מדעי המחשב, כלכלה, הנדסה, חינוך ומשפטים.