Skip to main content
02.01.2022 | כט טבת התשפב

עוברים ללמוד בזום

בעקבות העלייה מספר ההדבקות בקורונה הלימודים יעברו למתכונת מקוונת עד לתום סמסטר א'

תמונה
זום

בעקבות העלייה החדה במקרי ההדבקה בקורונה, הנהלת האוניברסיטה החליטה להעביר את מרבית הלימודים בקמפוס רמת גן ללמידה מקוונת בזום, החל מיום שלישי, ב' בשבט, 4 בינואר, עד לסיומו של סמסטר א. קורסי אנגלית כשפה זרה יעברו אף הם לזום. 

עם זאת, לעת עתה הפעילות המחקרית, ההכשרות המעשיות, הלמידה במעבדות והמבחנים שנקבעו להיערך בקמפוס ייתקיימו כרגיל, תוך הקפדה על עטיית מסכות ועל כללי התו הירוק. הספריות יישארו פתוחות לשירות הסטודנטים כדי לאפשר להם ללמוד לבחינות ולהכין עבודות, והכול תוך הקפדה על עטיית מסכות. קבלת קהל במחלקות וביחידות המנהליות תתקיים באופן מקוון במסגרת "דלת פתוחה".

לגבי המבחנים ייצא עדכון בימים הקרובים.

החלטות אלה אינן חלות על הלימודים בפקולטה לרפואה בצפת. אופן הלימודים בפקולטה זו ייקבע על-ידי הנהלת הפקולטה, והיא תעדכן את הסטודנטים.