Skip to main content
 

מתווה הלימודים האקדמיים בתשפ"ד

מתווה 'האפוד האקדמי' כולל סל הטבות אקדמיות ומינהליות, תמיכה רגשית וחניכה לסטודנטים ולסטודנטיות המשרתים במילואים

BIUWeb_Articles_EfodAcademi_03

הנהלת אוניברסיטת בר-אילן אישרה מתווה מיוחד שייתן מענה הן לצורכי המדינה והמשק והן לצורכיהם של סטודנטים וסטודנטיות המשרתים במילואים בשנת הלימודים האקדמית תשפ"ד. במסגרת המתווה, כל מילואימניק יקבל 'אפוד אקדמי' הכולל סל הטבות אקדמיות ומנהליות, תמיכה רגשיות וחונך מלווה. 

המתווה מתווסף להטבות שהוצעו עד כה לחיילי וחיילות המילואים כמו: זכות להיעדרות משיעורים, דחייה בהגשת עבודות ופרויקטים, נקודות זכות אקדמיות, מועדי בחינה חריגים, סיוע אקדמי מקיף, ומלגות ייעודית למימון שכר הלימוד בסכום ממוצע של 5,000 שקלים לסטודנט. 

עקרונות 'האפוד האקדמי': 

היעדרות משיעורים: סטודנטים וסטודנטיות זכאים להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, ללא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיהם בשל כך, כולל בקורסים בהם קיימת דרישת נוכחות. בנוסף, יהיו משרתי המילואים זכאים ליום היעדרות אחד נוסף על כל 10 ימי שירות פעיל, בסמוך לאחר תום השירות. סטודנטים הורים שבני או בנות זוגם משרתים במילואים זכאים גם הם להקלות מסוימות בדרישות הנוכחות. לבדיקת זכאותכם היכנסו לנוהל התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים.

דחייה בהגשת עבודות ופרויקטים: סטודנטים וסטודנטיות שהמועד המקורי של הגשת עבודה, תרגיל, בחנים וכל מטלה אחרת, חל בתקופת המילואים או 7 ימים לאחר תום המילואים, יהיו זכאים להגיש את הנדרש באיחור. סטודנטים ששירתו 7-5 ימים ברצף יוכלו להגיש באיחור של 30 יום, וסטודנטים ששירתו 8 ימים ומעלה ברצף יוכלו להגיש באיחור של 45 יום, מיום סיום המילואים.

הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות אקדמיות: סטודנטים ששירתו במילואים זכאים  (ברפואה, מקצועות הבריאות (אופטומטריה ודימות רפואי), הנדסה ומקצועות אשר חלה עליהם חובת רישוי מקצועי (משפטים, עבודה סוציאלית, תוכנית רום, וחשבונאות) בהם 100 ימים מקנים פטור מ-8 נ"ז ו-120 ימים מקנים פטור מ-10 נ"ז.

מועדי בחינה חריגים:  סטודנט או סטודנטית שנעדרו מבחינה בשל שירות מילואים וכן סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, יהיו זכאים להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסידו, ללא תשלום נוסף וללא תקורה. מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.

עזרה לימודית: סטודנטים ששירתו במילואים בתקופת הסמסטר יהיו זכאים לסיוע בהשלמת חומר הלימוד באמצעות הרצאות ותרגולים מיוחדים עבורם, שיעורי עזר והשלמה, תקצירי הרצאות וסיכומים, סיוע של סטודנט מצטיין וכן כל מעטפת עזרה נוספת שהמחלקות שבהן הסטודנטים לומדים יחליטו עליהן. 

רכזי מילואים: רכזי המילואים שבכל מחלקה יהיו אחראים על הדאגה האישית לכל הסטודנטים ששירתו במילואים. רשימת הרכזים במחלקות 

מלגות:  בהוקרה למשרתי ומשרתות המילואים, הקמנו מערכת תמיכה וסיוע בתשלומי שכר הלימוד. היקף המלגה יושפע מאורך שירות המילואים, שירות קרבי או אחר, מצב סוציו אקונומי, מפונים ועוד קריטריונים מסוג זה. כך למשל דיירי מעונות מגויסי צו 8 או משרתי מילואים זכאים למלגת סיוע במימון שכ"ד לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023 בנוסף למלגת שכר לימוד. 

חניכה: בהתאם למחלקה האקדמית ולצרכים כל מילואימניק יקבל חונך מלווה שיהיה אמון על תכלול המענה האקדמי, המנהלי והרגשי.

מחשבון התאמות: רוצים לדעת בדיוק אילו הטבות מגיעות לכם? היכנסו למחשבון התאמות - אפוד אקדמי

לעדכונים נוספים

רכזי המילואים במחלקות


הפקולטה למדעי היהדות

מחלקה

שם הרכז/ת

כתובת מייל

טלפון

פילוסופיה
יהודית

פרופ'
דב שוורץ

[email protected]

050-7900403 

תנ"ך

ד"ר
ליאור גוטליב

[email protected]

050-8804753

תלמוד ותורה שבעל-פה

פרופ' בנימין קצוף

[email protected]

052-7994180

תולדות ישראל ויהדות זמננו

ד"ר יחיאל ויצמן

[email protected]

052-8538546 

לשון עברית ולשונות שמיות

פרופ' מיכאל ריז'יק

[email protected]

054-5784511

ספרות עם ישראל

ד"ר איתמר דרורי

[email protected]

054-6465542

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

ד"ר אבנר אקר

[email protected]

054-4833866

לימודי מזרח תיכון

פרופ' זאב מגן

[email protected]
[email protected]

054-9924077

אמנות יהודית

ד"ר דפנה מרקמן סינמנס

[email protected]
[email protected]

052-3227099

היחידה להבעה אקדמית ואולפן

נעה ברנשטיין

[email protected]

050-7811436

בית הספר ללימודי יסוד ביהדות

מרים פלדמן

[email protected]

03-5318361

רב תחומי מדעי היהדות

פרופ' ארנון עצמון

[email protected]

054-5712074


הפקולטה למדעי החברה

מחלקה

שם הרכז/ת

כתובת מייל

טלפון

ניהול

פרופ' יעל פרלמן

yael.perlman@biu.ac.il

054-4784240

פסיכולוגיה

ד"ר דוד ענקי

[email protected]

03-5317782

058-4141507

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

כוכי חבצלת

[email protected]

03-5318376

כלכלה

ד"ר שירי אלון עירון

[email protected]

03-5318346

מדעי המדינה

ד"ר יוליה אלעד שטרנגר

[email protected]

054-5415214

קרימינולוגיה

פרופ' משה בן-סימון

[email protected]

03-5318221

מדעי חברה ובריאות

פרופ' יעקב הופמן

[email protected]

03-5317931

גיאוגרפיה וסביבה

מוריה מדר

[email protected]

03-5318340

בית הספר לעבודה סוציאלית

שושי פריימן

[email protected]

03-5317736

בית הספר למנהל עסקים

פרופ' גיא קפלנסקי

[email protected]

03-5318906

050-2262962

בית הספר לתקשורת

ד"ר גילעד גרינוולד

[email protected]

054-4325544המערך לתכניות ייעודיות

 

 

 

המדור לתכניות מובנות (חץ/יהלום/ ינשופים)

אורטל קטר

[email protected]

077-3063776

המדור לתכניות מובנות (רום/ חכ"ם)

שרגא לפידס

[email protected]

03-7384481

המדור לזרועות הביטחון

איילת גליל

[email protected]

03-5317005/6

מכינות קדם אקדמיות

ורד נעימי

[email protected]l

03-5317956

הפקולטה לחינוך

ד"ר נורית פז ברוך 

[email protected]

054-6585575


הפקולטה למדעי הרוח

מחלקה

שם הרכז/ת

כתובת מייל

טלפון

רכזת הפקולטה

ד"ר איילת פאר

[email protected]
[email protected]
[email protected]

052-4400444

פילוסופיה כללית

ד"ר דן ברא"ז

[email protected]

052-4689538

ספרות משווה

ד"ר יעקב מאשיטי

[email protected]

03-5318281

מדעי המידע

פרופ' ג'ני ברונשטיין

[email protected]

054-6400355

היסטוריה כללית

פרופ' יוסי ליברזון

[email protected]

03-5318793

ערבית

ד"ר אלמוג כשר

[email protected]

054-6553650

המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית

חגית סולומון

[email protected]

077-3063145

אנגלית כשפה זרה

יעל אדלר

[email protected]

052-2107603

תרבות צרפת

שרון מנלה

[email protected]

03-5318232

לימודים קלאסיים

ד"ר איילת פאר

[email protected]

052-4400444

מוזיקה

ד"ר אבי בר איתן

[email protected]

054-4405292

ב"א רב תחומי במדעי הרוח

ד"ר אלון לבקוביץ

[email protected]

‏052-3904981

תרגום וחקר התרגום

נעמי כהן

[email protected]

03-5318227


הפקולטה למדעים מדוייקים

מחלקה

שם הרכז/ת

כתובת מייל

טלפון

כימיה

שרה ליאת גיאת

[email protected]

077-3063815

פיזיקה

פרופ' יוני טוקר

[email protected]

03-5317406

מתמטיקה

מלי בכר

[email protected]

03-5318407

מדעי המחשב

סיגל שגב - זרחיה

[email protected]

03-5318866

הפקולטה להנדסה

פרופ' יאיר נועם

[email protected]

03-5314623


הפקולטה למדעי החיים

מחלקה

שם הרכז/ת

כתובת מייל

טלפון

מדעי החיים

ד"ר רוקסן לחמי

[email protected]

077-3063915

אופטומטריה ומדעי הראייה

ד"ר רוקסן לחמי

[email protected]

077-3063915

הפקולטה למשפטים

ד"ר יעקב חבה

[email protected]

03-5317085

 

הפקולטה לרפואה

ד"ר יעקב ממן

[email protected]

050-6650663


היחידה ללימודים בינתחומיים

מחלקה

שם הרכז/ת

כתובת מייל

טלפון

התכנית ללימודי מדע, טכנולוגיה וחברה

פרופ' נח עפרון

[email protected]

050-8671238

התכנית לניהול ויישוב סכסוכים

עדי וינר

[email protected]

03-5318043

התכנית ללימודי מגדר

אורית קנדל

[email protected]

052-4490561

התכנית ללימודי פרשנות ותרבות

פרופ' חזקי שוהם

[email protected]

052-8289915

רב-תחומי בחקר המוח

תמי רובנוב

[email protected]

03-5317755

 

 

 

 

בית הספר הבינלאומי

צבי סוויסה

 

03-7384742

 

מתכונת הלימודים

אופן הלימוד: הלימודים בכל הקורסים, הסמינרים, הסדנאות והמעבדות יתקיימו באופן פרונטלי, בקמפוס האוניברסיטה. במידת האפשר תתקיים גם למידה היברידית בשידור חי שתאפשר לסטודנטים מהבית להשתתף.
בסדנאות ניתן יהיה ליצור קבוצות בחדרי זום למתחברים מהבית לצד קבוצות פיזיות לנוכחים בכיתה.

מספר השיעורים בקורס: בקורסים בהם יש מפגש אחד בשבוע יהיו10  מפגשים בסמסטר, ובקורסים בהם יש שני מפגשים בשבוע יהיו 20 מפגשים בסמסטר. גם הקורסים המקוונים יקוצרו בהתאם.

הקלטות שיעורים: המרצים מחויבים להקליט הקלטה עדכנית של כל השיעורים באיכות סאונד טובה, ולהעלותן לשימוש כל הסטודנטים בקורס, באתרי הקורס - בלמדה (מודל). השיעורים יוקלטו גם במקרים שבהם כל הסטודנטים נוכחים בכיתה. במקרים חריגים בהם המפגש כולל חומר רגיש (נניח טיפול פסיכולוגי), ניתן לערוך את ההקלטה לפני שמעלים אותה לאתר או להקליט בבית סרטון שמסכם את כל הדברים החשובים שנאמרו במפגש בכיתה.

קורסים חוזרים: מחלקות רבות חוזרות ומקיימות קורסים של סמסטר א' גם בסמסטר ב', כך שמי שלא יכול היה ללמוד בסמסטר א' ילמד אותם בסמסטר ב'. יש לברר מול המחלקה.

חובת נוכחות: מרצה יכול לדרוש נוכחות מתלמידי הקורס, מלבד אלה שמגויסים ואחרים שאינם יכולים להגיע מסיבות מוצדקות. תהיה התחשבות בהיעדרות של מילואימניקים בשירות, או של תושבי קו העימות בדרום ובצפון בהתאם למצב.

סמינרים: המרצים יקדישו זמן מיוחד להנחיית סטודנטים מגויסים ויציעו להם פגישות אישיות, פיזיות או בזום, בנושא העבודות שהם צריכים לכתוב.

עזרה בלימודים וחונכות: מילואימניקים בשירות וסטודנטים אחרים שלא יוכלו להגיע לשיעורים ויזדקקו לתמיכה בנוסף להקלטות, יוכלו לקבל תמיכה של חונכים או מפגשי השלמה או תרגולים ייעודיים וסיוע של חברים לקורס שימונו לכך מראש. כמו כן יזכו להארכות זמן בהתאם לעיתוי השיבה לשגרה.

מעבדות: יש לעבור הדרכת בטיחות לפני שמתחילים לעבוד במעבדה שבה נעשה שימוש בגורמים מסוכנים (כימיים/פיזיקליים/ביולוגיים/קרינה וכו'). הדרכת הבטיחות השנתית תתקיים לפני תחילת שנת הלימודים האקדמית, בהתאם למצב הבטחוני. כדי לעבור הדרכה מתאימה יש לפנות לראש המעבדה או לראשי המנהל במחלקות.

מבחנים, הגשת עבודות והערכה

מועד הבחינות: בכל התוכניות הלימוד ייקבעו בחינות בהתאם למועד פתיחתה של השנה. תינתן אורכה מספקת להתכונן לבחינות וכן שיעורי חזרה בהתאם לצורך.
למשרתים במילואים יתקיימו מועדי בחינות מיוחדים. ניתן יהיה להיבחן ב-2 מועדים בלבד. 

אופן הבחינה: בחירת מתכונת הבחינה - בזום או בקמפוס – נתונה להחלטת המרצה.

תוספת זמן במבחנים

מתן הארכת זמן של 25% למשרתי מילואים ולמשרתי קבע בלימודים מלאים בסמסטר א' בהתאם לקריטריונים הבאים:

סטודנטים ששירתו במילואים במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות - ההתאמה כבר עודכנה עבורם וניתן לצפות בה בלוח הבחינות באינ-בר. (אין צורך להגיש בקשה באינ-בר).         

סטודנטים ששירתו במילואים לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר (החל מה- 18.2.24) או במהלך תקופת הבחינות.

אופן הגשת הבקשה:  באינ-בר - הגשת בקשה - אפוד אקדמי - חרבות ברזל - בקשה להארכת זמן בבחינות למשרתי מילואים - חרבות ברזל.             

* סטודנטים הזכאים לתוספת זמן של 25% מסיבות אחרות, יקבלו תוספת זמן של 33% (20 דקות לכל שעת בחינה).

בחינת הגנה על התזה: ניתן לקיים בחינה על התזה עד סוף חודש דצמבר 2023 ללא תשלום עבור שנה"ל תשפ"ד.

ציון עובר: סטודנטים וסטודנטיות העומדים באחד מהתנאים הבאים:

 • שירתו במילואים 40 יום לפחות, וכן בת או בן זוגו של מי ששירתו במילואים ולהם ילדים מתחת לגיל 13
 • פונו מבתיהם בשל המלחמה
 • נפגעו במלחמה וכאלה שהם בקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה
 • אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו לשירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה).

  יוכלו לבחור שני קורסים (לא כולל סמינריון), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי. ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדיקן והצטיינות רקטור.
  את הבקשה לקבלת ציון עובר בקורס יש להגיש באמצעות מערכת הבקשות באינ-בר, בסוף הסמסטר כשיתקבלו כל הציונים, או בסוף השנה.

הגשת עבודות:  סטודנטים בתואר ראשון ותעודת הוראה שרוצים להגיש בקשה להגשת עבודה באיחור יכולים למלא את הטופס הבא ולשלוח במייל למחלקה שלהם. 
סטודנטים בתארים מתקדמים ימלאו את הטפסים הבאים וישלחו למחלקה  
טופס לתואר שני ("בקשה לעבודה באיחור") | טופס לתואר שלישי("טופס לבקשות שונות"). 


הקטנת מספר הבחינות: חופשת הבחינות תקוצר ולכן גם מספר הקורסים בהם מתוכננת בחינה יצטמצם גם הוא בהתאמה.

תרגולים: יתקיימו תרגולים במועדים מיוחדים לסטודנטים שיהיו מגויסים בתקופת התרגולים הרגילים.

הערכה חלופית בתואר ראשון: זכאים לבחור בהגשת עבודה במקום בחינה מסכמת מי ששירתו בין ה-7.10.23 ל-2.10.24 : 

תקופת שירות של 30 ימים לפחות, ניתן לבחור בהערכה מסכמת ב-2 קורסים

תקופת שירות של 61 ימים לפחות, ניתן לבחור בהערכה מסכמת ב-3 קורסים

תקופת שירות של 100 ימים לפחות, ניתן לבחור בהערכה מסכמת ב-4 קורסים

 • כמו כן זכאים להקלה זו גם בני זוג של משרתי ומשרתות המילואים. 

יוצאי הדופן שאינם זכאים להטבה זו בתשפ"ד: סטודנטים מכל התארים בשנה א' שיוכלו לממש הטבה זו בשנת הלימודים תשפ"ה. 

סטודנטים לרפואה, מקצועות הבריאות או סטודנטים למדעים מדויקים, מדעי החיים, הנדסה. 

 

הקלות לסטודנטים ולסטודנטיות משרתי המילואים וכוחות הביטחון

נקודות זכות 

סטודנטים וסטודנטיות לתואר ראשון 

פטור מנ"ז למשרתי מילואים בתוכנית לימודים מלאים 

 • 30 ימי מילואים מקנים פטור מ-6 נ"ז
 • 61 ימי מילואים מקנים פטור מ-8 נ"ז
 • 100 ימי מילואים מקנים פטור מ-10 נ"ז. 
  חוץ מהמקצועות: רפואה, אופטומטריה ודימות רפואי, הנדסה ומקצועות שחלה עליהם חובת רישוי מקצועי כמו משפטים, עבודה סוציאלית, תוכנית רום, וחשבונאות, בהם 100 ימים מקנים פטור מ-8 נ"ז ו-120 ימים מקנים פטור מ-10 נ"ז.

  אופן הגשת הבקשה:  באינ-בר - הגשת בקשה - אפוד אקדמי - חרבות ברזל - פטור בגין שירות מילואים - חרבות ברזל.

 • נקודות זכות לבני ובנות זוג של משרתי מילואים, וכוחות הביטחון

  סטודנטים שהם הורים לילד מתחת לגיל 13, שבן או בת זוגם שירת שירות מילואים של לפחות 21 יום מאז ה-31.12,  וכן, סטודנטים שבן או בת זוגם שירת שירות קבע או בזרועות הביטחון בהיקף חריג מאז ה-31.12.23, יהיו זכאים לפטור מ- 2 נ"ז.

  אופן הגשת הבקשה:  באינ-בר - הגשת בקשה - אפוד אקדמי - חרבות ברזל - פטור בגין שירות מילואים של בני/בנות זוג - חרבות ברזל .

פטור מנ"ז למשרתי קבע בתוכנית לימודים מלאה

 • 40 ימי מילואים מקנים פטור מ-4 נ"ז
 • 80 ימי מילואים מקנים פטור מ-6 נ"ז
 • 100 ימי מילואים מקנים פטור מ-8 נ"ז
 • 120 ימי מילואים מקנים פטור מ-10 נ"ז

אופן הגשת הבקשה למשרתי קבע ואנשי כוחות הביטחון:
הפטור (בכל התארים) יוענק מקורסים כלליים. סטודנטים שאינם מחויבים בקורס כללי, יקבלו פטור מקורסי יסוד ביהדות או, אם אינם חייבים בקורס יסוד, פטור מקורסים אחרים שייקבעו על-ידי המחלקה שבה הם לומדים, ובלבד שאינם קורסי חובה בדיסציפלינה שהם לומדים (הכוונה היא לקורס חובה במובן המהותי, כלומר קורס הנחשב כחיוני בדיסציפלינה הנלמדת).
הזיכוי יינתן רק פעם אחת במהלך הלימודים לתואר.

אין כפל זיכוי בגין שירות מילואים ופעילות חברתית או קהילתית בהתנדבות בשנת תשפ"ד, ואולם נקודות הזיכוי יכולות להצטרף ל-2 נ"ז שקיבל הסטודנט בשנת לימודים קודמת בגין מילואים או פעילות בהתנדבות.
פטור זה אינו מקנה פטור כספי משכר לימוד.

ההגדרה "אנשי כוחות הביטחון" כוללת סטודנטים המשרתים במשטרה, בשב"כ, במוסד ובמגן דוד אדום, וכן אזרחים עובדי צה"ל, ובלבד ששירתו בהיקף חריג בשל המלחמה ובאישור מפקד בכיר ביחידה הרלוונטית המוכר על ידי האוניברסיטה.

סטודנטים וסטודנטיות לתואר שני, שלישי וסטודנטים לרפואה, תעודת הוראה ותוכנית הכשרה בחשבונאות:  
ששירתו בתשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 21 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ-2 נ"ז (1 ש"ש).

מי ששירתו שירות מילואים בהיקף של 42 ימים לפחות במצטבר מתוכם לפחות 21 ימים בתוך הסמסטר, יהיו זכאים לפטור 4 נ"ז. 


אופן הגשת הבקשה לתלמידי תואר שני: 
הבקשה תתבצע דרך ביה"ס ללימודים מתקדמים, באמצעות פניה מנהלית באינ-בר מידע אישי - בקשות ואישורים – הגשת בקשה- בקשת פטור/הכרה בלימודים קודמים – פטור בגין שירות מילואים - חרבות ברזל (תואר שני) .


אופן הגשת הבקשה לתלמידי תואר שלישי ותוכנית הכשרה בחשבונאות: בדרך כלל הפטור יינתן רק לקורסי יסוד ביהדות. לפיכך, יש לפנות באמצעות האינבר >> בקשות ואישורים >> הגשת בקשה >> קטגוריה "בקשות פטור / הכרה בלימודים קודמים" >> "פטור מקורס יסוד ביהדות בגין שירות מילואים - חרבות ברזל (תואר שלישי)"


אופן הגשת הבקשה לתלמידי תעודת הוראה
אינבר >> בקשות ואישורים >> הגשת בקשה >> קטגוריה "בקשות פטור / הכרה בלימודים קודמים" >> "פטור בגין שירות מילואים - חרבות ברזל (תעודת-הוראה)
 

אופן הגשת הבקשה לתלמידי רפואה:
האינבר >> בקשות ואישורים >> הגשת בקשה >> קטגוריה "בקשות פטור / הכרה בלימודים קודמים" >> "פטור בגין שירות מילואים - חרבות ברזל (רפואה)"
 

פצועי מלחמה: סטודנטים שנפצעו במלחמה ולא הגיעו למקסימום ימי המילואים הנדרשים לקבלת פטור מנ"ז, יוכלו לפנות בבקשה לפטור דרך האינ-בר בצירוף אישור על פציעה במלחמת חרבות ברזל, ממשרד הביטחון.  

זכות לבחור ציון "עובר"

זכות לבחור ציון "עובר"

סטודנטים וסטודנטיות לתואר ראשון ששירתו במילואים בשנת תשפ"ד שירות מילואים

 • 30 ימי מילואים לפחות מקנים זכות לבחור ציון עובר בקורס אחד
 • 40 ימי מילואים לפחות מקנים זכות לבחור ציון עובר ב-2 קורסים
 • 100 ימי מילואים לפחות מקנים זכות לבחור ציון עובר ב-3 קורסים

סטודנטים וסטודנטיות לתואר שני ושלישי ששירתו 40 ימי מילואים לפחות מקנים זכות לבחור ציון עובר ב-2 קורסים. 

זכות זו מוקנית גם לבת או בן זוגו של מי ששירתו במילואים כאמור ולהם ילדים מתחת לגיל 13. 

סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה

סטודנטים שנפגעו במלחמה

כאלה שהם מקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה

אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו לשירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה) ששירתו בהיקף חריג בין 7.10.23 ועד ל 2.10.24

כל אלה זכאים לבחור ציון עובר ב-2 קורסים. 

ההגדרה "אנשי כוחות הביטחון" כוללת סטודנטים המשרתים במשטרה, בשב"כ, במוסד ובמגן דוד אדום, וכן אזרחים עובדי צה"ל, ובלבד ששירתו בהיקף חריג בשל המלחמה ובאישור מפקד בכיר ביחידה הרלוונטית המוכר ע"י האוניברסיטה.

מועדים מיוחדים

מועדים מיוחדים

סטודנטים ששירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 40 יום לפחות

בת או בן זוגו של מי ששירתו במילואים כאמור ולהם ילדים מתחת לגיל 13

סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה

סטודנטים שנפגעו במלחמה

כאלה שהם מקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה

אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו לשירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה)

כל אלה זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות. 

הזכות המפורטת בסעיף זה תינתן גם לאנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו במהלך הסמסטר או תקופת הבחינות לשירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה) ולסטודנטים הורים שבן או בת זוגם שירתו שירות בהיקף חריג.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-2 מועדים בכל קורס. הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנו (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

אופן הגשת הבקשה:
ניתן יהיה להירשם למועד מיוחד דרך לוח הבחינות באינ-בר בלחיצה על לחצן שיופיע תחת עמודה 'רישום למועד'. הלחצן יופיע 17 יום לפני תאריך הבחינה ויעלם 7 ימים לפני הבחינה (לא כולל יום הבחינה). 

ההגדרה "אנשי כוחות הביטחון" כוללת סטודנטים המשרתים במשטרה, בשב"כ, במוסד ובמגן דוד אדום, וכן אזרחים עובדי צה"ל, ובלבד ששירתו בהיקף חריג בשל המלחמה ובאישור מפקד בכיר ביחידה הרלוונטית המוכר ע"י האוניברסיטה.
 

השלמת חומר לימודי

הקלטת הרצאות

ההרצאות יוקלטו ויועמדו לשימוש הסטודנטים באתרי הקורסים. 
סטודנטים אשר שירתו במילואים בתקופת הסמסטר יהיו זכאים לסיוע בהשלמת חומר הלימוד באמצעות הרצאות או תרגולים מיוחדים עבורם, או פגישות הדרכה מיוחדות עם מרצה/מתרגל הקורס, שיעורי חזרה, סיוע של סטודנט מצטיין וכן כל מעטפת עזרה נוספת שהמחלקות שבהן הסטודנטים לומדים יחליטו עליה. כמו כן, ההרצאות יוקלטו ויועמדו לשימוש הסטודנטים באתרי הקורסים והמרצים ישתדלו להקל על הסטודנטים ששירתו במילואים בנושא הגשת תרגילים ומטלות ביניים, בהתאם לשיקול דעת המרצים. רכזי המילואים שבכל מחלקה יהיו אחראים על הדאגה האישית לכל הסטודנטים ששירתו במילואים כאמור. 


בקשה לחונכות ושיעורי עזר:
אופן הגשת הבקשה
: פניה מנהלית באינ-בר מידע אישי - הגשת בקשה - חונכות אקדמית - שיעורי עזר לזכאים - בקשה לחונך/ת לשיעורי עזר לסטודנטים במסגרת מילואים/שוויון הזדמנויות/תוכנית עתידים ."

ההגדרה "אנשי כוחות הביטחון" כוללת סטודנטים המשרתים במשטרה, בשב"כ, במוסד ובמגן דוד אדום, וכן אזרחים עובדי צה"ל, ובלבד ששירתו בהיקף חריג בשל המלחמה ובאישור מפקד בכיר ביחידה הרלוונטית המוכר ע"י האוניברסיטה.

שכר לימוד, מעונות ומלגות

סיוע בתשלום שכר הלימוד:

הקלות בשכ"ל לזכאים בשל 'חרבות ברזל'

סטודנטים בתשפ"ד ששירתו 20 ימי מילואים או יותר מאז ה 31.12.23, בת או בן זוגו של מי ששירתו 20 ימי מילואים או יותר מאז ה 31.12.23, ולהם ילד מתחת לגיל 13, סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה,
סטודנטים שנפגעו במלחמה וכאלה שהם בקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה, יהיו זכאים להקלות הבאות בנושא שכר לימוד:

אישור לפרישה מקורס ורישום לאותו קורס בסמסטר העוקב.

סטודנט שנכשל בשני מועדים יאושר לו רישום חוזר לקורס ללא חיוב נוסף בסמסטר א' , ב' או קיץ.

לא יחויבו בשכ"ל בתעריף של קורסי קיץ, אם ירשמו לקורס כזה.

הזכאים להקלות לא יחוייבו בתקורה במקרים של צמצום תוכנית הלימודים או פריסה של הלימודים לשנה נוספת מעבר לשנים התקניות בתואר. 

סטודנטים הזכאים להקלות אלו יוכלו לפנות למדור תל"מ באמצעות טופס פניה ואישור רלוונטי לצורך ביצוע ההחלטה.

* מקרים חריגים נוספים שלא נכללים ברשימת הזכאים להקלות, יוכלו לפנות באופן פרטני לוועדת חריגים במדור תל"מ.

סטודנטים מלגאים: מלגות קיום ומלגות שכר לימוד של מלגאי נשיא יועברו לסטודנטים כסדרן. מלגות הניתנות ע"י המנחים יש לבדוק מול המנחה. מלגאים חדשים שהתקבלו ללימודי תואר שלישי ונרשמו לשנת הלימודים יקבלו גם הם את מלגות שכר הלימוד ומלגות הקיום.

תשלום שכר לימוד על הגשת עבודות: הגנה על התזה, עבודות דוקטורט ועבודה שוות ערך, הצעות מחקר, ניתן להגיש עד 31.12.23 . על הסטודנט לחתום על הצהרה באינבר. לאחר קבלת אישור ממדור תל"מ על סיום הדרישות, העומדים בתנאים יקבלו פטור מתשלום שכר לימוד על שנה נוספת.

בתואר ראשון ותעודת הוראה, סטודנטים המבקשים הארכה נוספת להגשת עבודות באיחור בקורסי תשפ"ג, יפנו את בקשתם למחלקות באמצעות טופס מתאים בצירוף אישורים מתאימים. לאחר עמידה בתאריך ההגשה שנקבע והזנת הציון במערכת, ניתן לפנות למדור  תל"מ לבדיקת זכאות לפטור מחיוב 10% שכ"ל בגין גרירה בתשפ"ד.

הפסקת לימודים: בקשה להפסקת לימודים יש להגיש באמצעות פניה מינהלית באינבר. פניות לביטולי לימודים עקב מצב המלחמה יועברו לדיון פרטני בוועדת שכר לימוד לעניינים חריגים.

מעונות: סטודנטים המתגוררים במעונות וגויסו בצו 8 או משרתים במילואים, יקבלו מדקן הסטודנטים מלגה מיוחדת לסיוע בתשלום שכר הדירה של חודשים אוקטובר-דצמבר. 

תמיכה נפשית ומנהלית

קו חם: פועל לסיוע ולתמיכה נפשית בטלפון 03-5318811. הקו מאויש על ידי אנשי ונשות מקצוע מתחום בריאות הנפש, והוא זמין לקהל הרחב בימים א'-ה' בשעות 22:00-8:00 וביום שישי בשעות 14:00-10:00.

ניתן גם לתאם פגישת ייעוץ אישית עם הצוות הפסיכולוגי הפועל במרכז לייעוץ לסטודנט, בטלפון 03-5318450. מערך התמיכה מאויש על ידי מיטב אנשי המקצוע בתחום, וכדאי לפנות אליו במקרה הצורך

דקן הסטודנטים: המחלקות האקדמיות ואנשי הסגל האקדמי והמנהלי, נכונים לסייע לסטודנטים בכל ענין. 

מוקד השירות יסייע לכם בנושאים מנהליים בטלפון 9392* ובוואטסאפ 052-6171988.

אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים היא גוף נבחר, המורכב מסטודנטים ומייצג אותם. תפקידה של האגודה הוא להשמיע את קולם של הסטודנטים ולתווך בינם לבין האוניברסיטה. האגודה פועלת במגוון תחומים המרכיבים את החוויה הסטודנטיאלית, כאשר רווחת הסטודנטים עומדת תמיד לנגד עיניה. משרדי האגודה נמצאים בבניין 107 ופתוחים בפני כל סטודנט וסטודנטית, לכל שאלה, בעיה או מחשבה.

הרשמה כחבר אגודת הסטודנטים
בימים הקרובים יפורסם הקישור להרשמה כחבר אגודה. סטודנטים הלומדים בשנת הלימודים הנוכחית באוניברסיטה ושילמו דמי רווחה, זכאים להצטרף כחברי אגודה ללא עלות נוספת.

האגודה מציעה לחבריה מגוון שירותים והטבות בתחומים שונים והם מעורבות סטודנטיאלית, אקדמיה, ארועים ומופעים, זכויות ועוד. כחבר אגודה, מקבלים הטבות ובניהן, קורסי העשרה המקנים פטור מנק"ז, השתתפות באירועי אגודה שונים במחירים מוזלים, הנחה של 50% בחניונים סביב הקמפוס, עדכונים חשובים מהאגודה ועוד המון הטבות נוספות.

יריד מתנות
כמו בכל שנה, אגודת הסטודנטים מקיימת יריד מתנות לפתיחת השנה! גם השנה, יתקיים יריד מתנות עליו יפורסם בהמשך. כל סטודנט, המשלם דמי רווחה, זכאי לקבל מתנה שווה לבחירתו ולהנות מכלל ההטבות שמציעה האגודה.

הצטרפות למערך נציגי המחלקות באגודת הסטודנטים
מערך הנציגים מהווה כחוט המקשר בין הסטודנטים לאגודה. תפקיד הנציגים הינו לייצג את כלל הסטודנטים במחלקתם, להוביל ולפעול למען בניית ערבי מחלקה, הפסקות פעילות, תגבורים לימודיים, איתור בעיות במחלקה ועוד.
אם אתם רוצים להשפיע, להוביל ולקחת חלק בעשייה בקמפוס- בדגש על המחלקה שלכם, הצטרפו למערך נציגי המחלקות של אגודת הסטודנטים. 

לחצו כאן לטופס ההרשמה למערך נציגי המחלקות

פרויקט נחיתה רכה
סטודנטים חדשים באוניברסיטה מוזמנים להצטרף לפרויקט נחיתה רכה. במסגרתו תקבלו ליווי אישי מחונך או חונכת שידריכו אתכם ויסייעו לכם בתחילת הדרך באקדמיה. לרישום לפרויקט נחיתה רכה

קורסי העשרה המקנים פטור מנקודת זכות כללית
BISchool הינו מערך קורסי העשרה במגוון רחב של נושאים מבית היוצר של אגודת הסטודנטים.
יש מספר קורסי העשרה המקנים פטור מ-1 נק' זכות כללית בנושאים: ספרדית , שפת הסימנים, פייתון, איטלקית ואנגלית עסקית. 
למידע נוסף על קורסי ההעשרה של BISchool


חדר הכושר FitUp
הטבה לחברי אגודה – מנוי ב-99 ₪ לחודש למשך 9 חודשים. חדר הכושר פועל בימים א'-ה' בין השעות 7:00 – 18:00 בבניין אגודת הסטודנטים (107).
לפרטים והרשמה
 

עדכוני משרות סטודנטים בוואטסאפ 
מוזנים להצטרף בקישור לקבלת עדכונים בוואטסאפ על משרות סטודנטים
 

יצירת קשר עם אגודת הסטודנטים
ניתן ליצור איתנו קשר במייל: [email protected] | בפייסבוק/אינסטגרם: "אגודת הסטודנטים בר-אילן" | בוואטסאפ: 03-531-7476

 

הסדר חנייה לסטודנטים וכרטיס סטודנט

חנייה מוזלת: החנייה בחניונים סביב האוניברסיטה על בסיס יומי - במחיר כניסה חד-פעמי 20 שקלים.
לסטודנטים המשלמים דמי רווחה, המחיר 10 שקלים בלבד. לקבלת ההנחה, יש לבצע רישום בחברת IPI

 

כרטיס סטודנט: כרטיס הסטודנט הוא דיגיטלי ועלה באפליקציית בר-אילן לכל מי שערך תוכנית לימודים.