Skip to main content
 

קהילת הבוגרים

מועדון הבוגרים

 

קהילת הבוגרים של אוניברסיטת בר-אילן הוקמה במטרה לאגד את בוגרי ובוגרות האוניברסיטה, לבסס מערכת קשרים מתמשכת בין הבוגרים לבין עצמם, ליצור הזדמנויות לנטוורקינג במעגלים רחבים, להעצים את השפעתם של בוגרי בר-אילן בישראל ובעולם, ולחבר בין הבוגרים ובין האוניברסיטה והסטודנטים. בקהילה חברים בוגרי בר-אילן לדורותיהם, מכל התארים ומסלולי הלימוד.

אוניברסיטת בר-אילן העמידה עד היום כ-130 אלף בוגרות ובוגרים, שלמדו בה לתארים השונים. ההשכלה, הידע והכלים המקצועיים שרכשו בלימודיהם האקדמיים, יחד עם כישוריהם האישיים, הובילו רבים מהם לתפקידים בולטים בתעשייה ובכלכלה, בחינוך ובמגזר הציבורי. ערכי המתינות, הפתיחות, הסובלנות והערבות ההדדית שספגו באוניברסיטה בצד הלימודים ממשיכים ללוותם. האוניברסיטה רואה בבוגריה חלק בלתי נפרד מהקהילה האקדמית, מההתפתחות המחקרית ומתרומתה של בר-אילן לחברה. חברי קהילת הבוגרים מוזמנים להשתתף בפעילויות שיוזמת הקהילה, יכולים לשמש כמנטורים לסטודנטים ולבוגרים בתחילת דרכם ולהימנות עם תומכי האוניברסיטה.

סטודנטים ובוגרים, כתבו לנו אילו שירותים ופעילויות הייתם רוצים לקבל מקהילת הבוגרים עם סיום לימודיכם ושמרו אתנו על קשר בדפי האוניברסיטה בפייסבוק, בלינקדאין, בטוויטר ובאינסטגרם.  

קהילת הבוגרים – הבית שלכם לתמיד