Skip to main content
15.02.2022 | יד אדר א' התשפב

איך לוחות סולאריים תורמים לגידולי שדה

המחקר מודד את השפעת ההצללה של הלוחות הסולאריים על גידולי השדה, רגישות למחלות, עמידות בחמסין, חיסכון בצריכת מים וכמות היבול ואיכותו

תמונה
סגנית הנשיא למחקר של אוניברסיטת בר אילן בשדה של תפוחי אדמה

פרויקט מחקרי בחקלאות סולארית, ראשון מסוגו בישראל, בוחן אפשרות לגדל גידולי שדה (תפוחי אדמה) לצד לוחות המפיקים אנרגיה סולארית. את הפן החקלאי של המחקר מוביל פרופ' יגאל כהן, חתן פרס ישראל לחקלאות. בין ערוגות חלקת המחקר יותקנו לוחות סולאריים שיפיקו אנרגיה מתחדשת.

המחקר יכלול טכנולוגיות שימדדו את השפעת ההצללה ושיטות ההתקנה של הלוחות הסולאריים על התפתחות הצמחים, קצב גידול, רגישות למחלות, הגנה מפני חמסין, חיסכון בצריכת מים, כמות היבול ואיכותומסביב לחלקת הניסוי, המשמשת את אוניברסיטת בר-אילן, גם הוקמה גדר סולארית המספקת לראשונה אמצעי אבטחה לצד יצירת חשמל.

הפרויקט מתקיים במסגרת שיתוף פעולה אסטרטגי בין אוניברסיטת בר-אילן וחברת האנרגיה המתחדשת והתשתיות הסביבתיות "דוראל". ההסכם נחתם באמצעות ביראד, חברת המסחור של האוניברסיטה. במסגרת הפיתוח של דוראל, יותקנו על הגדר אביזרי אבטחה כמו מצלמות, תאורת הפצה והתראת מגע (אינדיקציה). במסגרת פרויקט זה ישולבו בעתיד גם מתקני אגירת אנרגיה.

בדומה לפרויקט "מטעי דוראל" -חלקה חקלאית סולארית לגידול ענבי מאכל, אבוקדו, ליצ'י ונשירים - גם בבר-אילן תינתן חשיבות עליונה לפן החקלאי לצד הפקת האנרגיה.

חברת דוראל תפעל כחלק ממרכז הקיימות והאנרגיה שהושק לאחרונה בבר-אילן. במרכז חוקרים, חוקרות, יזמים ואנשי תעשייה יתרגמו מחקרים למוצרים בתחום. במיזם שותפים מובילות ומובילי דעת קהל מהאקדמיה בישראל ובעולם, מוסדות ממשל, חברות-הזנק וחברות תעשייתיות מתחומי המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה (STEM), הרגולציה, איכות הסביבה, הקיימות והחינוך.

Remote video URL

רוצים לדעת עוד על הלימודים בפקולטה למדעי החיים? היכנסו