Skip to main content
12.05.2022 | יא אייר התשפב

תוכנית הכשרה לטיפול בטרום סוכרת

צוותים רפואיים הוכשרו לטיפול במצבי טרום סוכרת במסגרת מיזם ספירת הגליל של הפקולטה לרפואה

תמונה
סוכרת

השבוע הושק בנצרת פרויקט הכשרה לצוותים רפואיים לאיתור מוקדם של מטופלים ומטופלות עם טרום-סוכרת. במסגרת הפרויקט הוכשרו כ-50  אנשי צוותים רפואיים מקופות החולים "כללית" ו"מכבי" לטיפול מתקדם ואבחון חולים טרום סוכרתיים. הפרויקט הוא חלק מתוכנית "ספירת הסכרת בגליל" של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר-אילן שמטרתה להקטין את מספר הטרום סוכרתיים ובכך למנוע את העלייה במספר חולי הסוכרת בישראל. הצוותים יקבלו תמיכה וייעוץ מרופא אנדוקרינולוג בנושא טרום-סוכרת והשמנה, וליווי מרוקחת קלינית במהלך הטיפול.

המטופלות והמטופלים בתוכנית יקבלו מעטפת טיפול פרטנית ומותאמת אישית על ידי צוות רב-מקצועי של רופא יועץ סוכרת, אחות, דיאטנית ויועצת פעילות גופנית. שיחות הטיפול יתנהלו באופן מקוון ובסופן יעודכן הרופא המטפל להמשך המעקב.צוותי המרפאות הראשוניות, כולל אנשי ונשות מקצוע מתחומי רפואת המשפחה, סיעוד, דיאטה ועבודה סוציאלית, התכנסו ללמוד על תוכנית ההתערבות שמטרתה לצמצם ב-50% את המעבר מטרום-סוכרת לסוכרת באמצעים שונים, תוך הנעה לקידום אורח חיים בריא.

פרופ' נעים שחאדה, מנהל ספירת הסוכרת בגליל ע"ש ראסל ברי אמר כי בכל שנה, 6%-8% מהמטופלים והמטופלות המוגדרים כטרום-סוכרתיים צפויים לפתח סוכרת, אך איתורם והתאמת התערבות טיפולית פשוטה עשויים למנוע את הופעת המחלה. לדבריו: "כדי להפחית את מספר חולי הסוכרת, הטרום-סוכרתיים הם קבוצת הסיכון החשובה ביותר שבה בחרנו להתמקד כצעד התערבותי ראשון באמצעות שינוי באורח החיים והוספת תרופות פשוטות וזולות." התערבות זו צפויה להפחית במחצית את מספר המטופלים המפתחים סוכרת, ובכך גם לחסוך למשק מיליונים של שקלים  בכל שנה.

ד"ר סיון שפיצר, סגנית מנהל ספירת הסוכרת, ציינה שהפרויקט יפעל בשלב ראשון בערים נוף הגליל ונצרת, ושהתוכנית, הכוללת מיפוי קהל היעד, העלאת המודעות לחשיבות הבדיקות ולמשמעות של טרום-סוכרת, תכלול בשלב ראשון כ-500 מטופלים ומטופלות מכל עיר. ד"ר ריזאן סחניני, רופאה מחוזית במחוז צפון של מכבי שירותי בריאות, הוסיפה: "למכבי שרותי בריאות מטופלים רבים במחוז הצפון שהתוכנית הזו תסיע להם באימוץ אורח חיים בריא".

ד"ר יוסף עאוני, סגן מנהל כללית מחוז צפון, עוזר ראש חטיבת הקהילה בכללית לקידום בריאות בחברה הערבית ומנהל המרכז לרפואה יועצת מגדלי נצרת, הדגיש כי "המלחמה במגפת הסוכרת היא דוגמה נפלאה להתכנסות כל הגורמים הרלוונטיים כדי לשים את המטופלים במרכז מתוך שאיפה משותפת ליצור סטנדרט טיפול מיטבי. אני בטוח שמטופלי שרותי בריאות כללית ירוויחו משיתוף פעולה זה."

ספירת הסוכרת בגליל ע"ש ראסל ברי היא יוזמה של מחקר לרפואה חברתית מותאמת אישית. בקרב תושבי הגליל שיעורי התחלואה, סיבוכי המחלה והתמותה מסוכרת הם הגבוהים ישראל. מטרותיה של ספֵרת הסוכרת הן לשנות את פני המצב בשני אופנים: הפחתת את פערי התחלואה והתמותה בסוכרת בגליל כך שלא יעלו על השיעור הכללי בישראל; ופיתוח מודלים, פרדיגמות, תגליות מדעיות ורפואיות, ופרקטיקות חדשות לטיפול בסוכרת המתאימות ליישום בפריפריות חברתיות ברחבי העולם.