Skip to main content
29.08.2022 | ב אלול התשפב

אפשר ללמוד יותר מספרים דיגיטליים

ספרים דיגיטליים באיכות טובה יכולים לסייע לילדים בגיל הרך בפיתוח אוצר מילים, מודעות פונולוגית, הבנת הנקרא והנשמע

תמונה
ספרים דיגיטליים לגיל הרך

מחקר שנערך במעבדתה של פרופ' עפרה קורת מהפקולטה לחינוך, מגלה כי ילדים קוראים באופן עצמאי בספר אלקטרוני, עם מילון מותאם להתפתחותם, לומדים מילים חדשות, מבינים את משמעותן ויכולים לפרש אותן, אפילו טוב יותר מאשר כשההורים מקריאים להם מאותו ספר מודפס.

בחברת הילדים בישראל יש פערים לימודיים וחברתיים גדולים והם באים לידי ביטוי גם במיומנויות הכתיבה והקריאה. "הפערים לא מתחילים בכיתה ד' או ט' עם מבחני המיצב, אלא כבר בגן ואפילו קודם, בינקות", אומרת פרופ' קורת, "ספרים דיגיטליים יכולים לסייע לילדים בפיתוח אוצר מילים, מודעות פונולוגית, הבנת הנקרא והנשמע, ועל פי הידוע לנו על התפתחות הילד והתפתחות שפה ואוריינות, כל אלה עשויים גם לקדם ילדים בסולם החברתי". 

פרופ' עפרה קורת מומחית להתפתחות שפה ואוריינות בגיל הרך, ראשת תוכנית הריס למען תינוקות, טף ומשפחותיהם בישראל באוניברסיטת בר-אילן, חוקרת ב-15 השנים האחרונות את השימוש בטכנולוגיה אצל תינוקות, פעוטות וילדים קטנים. ביחד עם קבוצה של חוקרים מרחבי העולם, היא בוחנת מקרוב את תופעת הספרים הדיגיטליים: ספרים ותוכנות אונליין, שמבטיחים כי הילדים ילמדו לכתוב ולקרוא בגיל הרך באופן עצמאי. "אבל כדי שילדים יוכלו ללמוד מספרים דיגיטליים, הספרים צריכים להיות איכותיים. הספרים שיש כיום בשוק מלאי אנימציות וברור שילדים אוהבים את זה, כי זה משחקי ומבדר, אבל אין בהם תועלת רבה מבחינת רכישת השפה ופיתוח הבנת הנקרא והנשמע", היא אומרת. 

לפי פרופ' קורת, היתרונות של הספר הדיגיטלי האיכותי על פני ההקראה של ספר מודפס, נובעים מכך שהורים לא מפרשים עבור הילדים מילים קשות ולא מוכרות בספר, ולא מבצעים את התיווך כיאות, בעוד שבספרים הדיגיטליים הטובים מרחיבים על הטקסט ומסבירים את משמעותן של המילים. עם זאת, ספרים דיגיטליים איכותיים אינם נפוצים כל כך". 

תוכניות הלימוד בפקולטה לחינוך