Skip to main content
22.10.2022 | כז תשרי התשפג

פיתוחים שמשנים את צורת ההסתכלות על מערכות קיימות

פרופ' דרור פיקסלר מהפקולטה להנדסה והמכון לננוטכנולוגיה מפתח כלים אופטיים שמרחיבים את יכולות הזיהוי והריפוי

תמונה
דרור פיקסלר

מחקרו של פרופ' דרור פיקסלר ראש המכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים וחבר סגל בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן מתמקד בפיתוח כלים אופטיים תוך שימוש בננו-פוטוניקה למטרות יישומית ומחקריות. 60% מפיתוחיו של פרופ' פיקסלר הם בתחום הרפואה (זיהוי וריפוי), 20% בתחום הקוסמטיקה ו-20% משמשים לחישה מרחוק. הנושא העיקרי המעסיק אותו הוא CMI – Corelative multimodal imaging, שילוב של טכנולוגיות אופטיות שונות לקבלת תמונה רב-ממדית ופיתוח שערים לוגיים ביולוגיים.

"אחרי הכשרה ארוכה בתחום הפיזיקה ומדעי המחשב, השילוב של מדע עיוני ויישומים היה מתבקש, והפקולטה להנדסה הייתה הבית הטבעי שלי," אומר פרופ' פיקסלר. "בסביבה צעירה ומאוד תומכת הצלחתי לבנות מעבדה ולקלוט סטודנטים וסטודנטיות מוכשרים שקידמו את התחום. היישומים של הפיתוחים שלנו משנים את צורת ההסתכלות על מערכות קיימות, בכך שהם מאפשרים לראות את אותו הדבר בכמה כלים, כשבכל כלי יש תוספת מידע ביחס לאחר".

פרופ' פיקסלר פרסם מעל ל-120 מאמרים, ביניהם בכתבי העת היוקרתיים בתחום הננוטכנולוגיה ACS Nano ו-Nano Letters. הוא זכה בשלושה מענקי מחקר יוקרתיים של ISF (הקרן הלאומית למדעים) ובקרנות תחרותיות רבות נוספות, וקיבל הוקרה כעמית מחקר בכיר באיגוד הפוטוניקה העולמי (SPIE).

בין תפקידיו האקדמיים שימש פרופ' פיקסלר כיו"ר ועדת הוראה ויו"ר ועדת משמעת והוא חבר הוועדה המרכזת בסנט של בר-אילן. נוסף על כך, בין היתר, הוא חבר בוועדות ננו של משרד הבריאות, בפרויקט רשת הבריאות 8400, ובאגודה הישראלית לאופטיקה, ועורך שלושה כתבי עת מדעיים באופטיקה.

"השמים אינם הגבול במחקר," הוא אומר "אבל לי יש שלושה יעדים בתפקידי באקדמיה: לעזור למי שצריך עזרה. מי יודע אם לא שמו אותי במקום היום רק כדי לסייע לאותו אחד שהיה נדרש לכך; לגרום למדענים זרים לבקר בישראל ולהתאהב בה; להביא לידיעת הציבור הרחב שפעילותי באקדמיה קשורה אליהם וחשובה לחייהם באופן ישיר".

לצד פעילותו האקדמית פרופ' פיקסלר עוסק גם בלימוד תורני. הוא נמנה עם תלמידיו של הרב פרופ' נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל, שהיה ד"ר לשם כבוד של אוניברסיטת בר-אילן, וממשיך בדרכו הפרשנית למשנת הרמב"ם. הוא עוסק בההדרה מחדש וביאור של פירוש הרמב"ם למשנה. עד היום יצאו המסכתות ברכות, פאה, גטין ועבודה זרה.