Skip to main content
28.02.2024 | יט אדר א' התשפד

פרויקט בינלאומי לשמירה על האקוסיסטם בנהרות ובימים

פרופ' אורן לוי מהפקולטה למדעי החיים בבר-אילן משתתף בפרויקט AquaPLAN שמטרתו להפחית השפעת זיהומי אור ורעש על המגוון הביולוגי

תמונה
שוניות אלמוגים

פרופ' אורן לוי, ראש המעבדה לאקולוגיה ימית מולקולרית בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן, משתתף ב-AquaPLAN, פרויקט חדש של האיחוד האירופי להרחבת הידע המחקרי לגבי אפקט של זיהום אור ורעש על המגוון הביולוגי באקוסיסטם ימי של נהרות, אגמים, ומי הים.

פרויקט AquaPLAN נתמך על ידי תוכנית Horizon Europe ונועד לכמת את ההשפעות המשולבות של זיהומי אור ורעש על המגוון הביולוגי בסביבות הימיות של אירופה, ולהקל על יישום אסטרטגיות לניהול מזהמים אלה באמצעות גישות חדשניות.

תרומתו של פרופ' לוי לפרויקט מתמקדת בסביבה הייחודית של שוניות אלמוגים טרופיות בים האדום, שם הוא בוחן את השפעת זיהום האור על היבטים אקולוגיים. המחקר שלו מתמקד בסנכרון של רבייה בקרב אלמוגים, שהיא קריטית להתחדשות השונית, ושעלולה להיפגש מתאורה מלאכותית. בנוסף, הוא חוקר כיצד זיהום אור משפיע על התנהגותם של דגים טרופיים ועל דפוסי ההתיישבות של חסרי חוליות באזורים מזוהמים באור, ומספק תובנות לגבי השפעות אקולוגיות רחבות יותר. יחד עם עמיתים מהקונסורציום, פרופ' לוי מרחיב את מחקריו כך שיכללו גם את ההשפעות של זיהום רעש על מערכות אקולוגיות ימיות אלה, תוך שהוא בוחן כיצד שילוב של זיהום אור וזיהום רעש משפיע על שוניות האלמוגים, התנהגות הדגים והתיישבות של חסרי חוליות.

הידע על השפעת זיהומי אור ורעש על המגוון הביולוגי המימי התרחב משמעותית בעשורים האחרונים. נראה שהשפעות אלה נפוצות ברחבי העולם, בכל סוגי המערכות האקולוגיות האקווטיות, מנהרות ואגמים ועד קרקעית הים. עם זאת, ולמרות הגישה למגוון טכנולוגיות, מתודולוגיות מומלצות והתערבויות מדיניות, עדיין קיימים פערי ידע קריטיים רבים, שאם יטופלו, יאפשרו לנו לנהל את הנושא בצורה טובה יותר ולהפחית את ההשפעות הללו.

פרויקט AquaPLAN יפעל במשך ארבע שנים. הוא מתואם על ידי אוניברסיטת פיזה (UNIPI) וכולל צוות רב-תחומי של 13 ארגונים מתשע מדינות. הקונסורציום התכנס לאחרונה בפיזה, איטליה לפגישת הפתיחה של הפרויקט.

לתוכניות הלימוד בפקולטה למדעי החיים